img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-4-2021 19:47

Proteion versoepelt aantal coronamaatregelen in zorgcentra

Midden-Limburg - 12 april 2021 - Goed nieuws voor velen! Vanaf vandaag gaan de deuren in de Proteion zorgcentra weer wat verder open: een aantal coronamaatregelen worden versoepeld. Dit is mogelijk omdat het merendeel van de bewoners inmiddels 2x is gevaccineerd en de volledige inwerktijd van het vaccin heeft doorlopen. De versoepelde maatregelen sluiten aan bij de ruimte die de overheid op dit moment biedt.

img

De bewoners zijn allemaal gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin (merknaam Comirnaty). Dit vaccin biedt volledige bescherming vanaf 7 dagen na de 2e prik. 

"De maatregelen voor onze bewoners zijn altijd strikter en strenger geweest dan de maatregelen die golden voor de rest van de samenleving. Denk aan sluiting van de zorgcentra, bezoekverboden en quarantaine voor opname. We realiseren ons dat dit veel heeft gevraagd van onze bewoners, hun naasten en ons personeel. Wij danken ieder voor hun begrip, medewerking en steun. Met deze versoepelingen zetten we na lange tijd weer een eerste belangrijke stap vooruit."

De geldende bezoekregels vanaf 12 april 

Bezoek in het zorgcentrum

 • 2 bezoekers per dag zijn toegestaan.
 • Geen vaste groep bezoekers meer.
 • Bezoekers mogen tegelijkertijd of verspreid op bezoek komen.
 • Geen limiet aan de duur van het bezoek.
 • Bij binnenkomst in het zorgcentrum:
  • moeten bezoekers zich registreren (op basis van het protocol bron- en contactonderzoek (BCO)).
  • desinfecteren bezoekers de handen. 
  • krijgen bezoekers een medisch mondneusmasker. Dit wordt gedurende het bezoek gedragen en dient bij vertrek gedeponeerd te worden in de afvalbak bij de uitgang. 
 • Bezoek vindt plaats op de cliëntkamer. Bezoek is niet toegestaan in de huiskamer en in het restaurant. 
 • Bezoek dat volledig gevaccineerd is of een negatieve test heeft voor het bezoek, mag in de cliëntkamer het mondmasker afzetten en de 1,5 meter loslaten. Buiten de cliëntkamer blijft het dragen van het mondmasker en het bewaren van 1,5 meter afstand gelden.  

Bezoek buiten het zorgcentrum

 • Op bezoek gaan buiten het zorgcentrum is mogelijk. Bewoners en hun naasten houden zich aan het geldende overheidsbeleid. Zij houden afstand en houden zich aan het maximaal aantal bezoekers dat thuis is toegestaan per dag. 
 • Bij terugkomst van een bezoek buiten het zorgcentrum zijn er geen maatregelen meer. De bewoner hoeft niet in quarantaine en geen test te doen. Er is de mogelijkheid om een test af te nemen als daar een reden toe is. Bijvoorbeeld bij vermoeden van het niet hanteren van de algemene coronaregels buiten of wanneer de bewoner zich niet lekker voelt of in contact is geweest met iemand met corona (zie ook het onderdeel 'quarantaine na contact met besmet persoon').

Foto DeltaLimburg.nl 

 

Wellicht interessant