img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

26-4-2021 01:00

Lintjesregen 2021 in Beesel

Beesel - 26 april 2021 - Vanochtend heeft burgemeester Bob Vostermans van de gemeente Beesel de gedecoreerden thuis bezocht om hen de Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van de Lintjesregen 2021 uit te reiken, coronaproof.  Er zijn 6 inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wie dat zijn? Lees snel verder.

img

Dhr. W. W.L. (Wiel) Aelen

Dhr. Aelen is vanaf 1979 actief als vrijwilliger voor IVN De Steilrand in verschillende werkgroepen. Daarnaast verricht hij sinds 1994 watervogeltellingen in natuurgebieden binnen de gemeente Beesel. Sinds 1995 zijn daar ook de broedvogeltellingen bij gekomen die gebruikt worden voor landelijk onderzoek naar het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels. Dhr. Aelen is eveneens betrokken bij het opzetten en onderhouden van het wandelnetwerk van de gemeente Beesel. 

Dhr. P.H. (Paul) Beckers 

Vanaf 1973 houdt dhr. Beckers zich bezig met de biljartsport en is hij actief voor BC Oppe Ruiver ’19.
Vanaf 1981 is dhr. Beckers eveneens actief binnen de Nederlandse Biljartbond namens het district Venlo en omstreken. Daarnaast is hij bondsdocent arbitrage en leidt hij biljarters op tot arbiter. Hij begeleidt tevens de bewoners van wijk Bösdael bij het biljarten. Naast zijn verdiensten voor de biljartsport heeft dhr. Beckers zich maatschappelijk ingezet bij EHBO opleidingen, EHBO examens en rampenoefeningen (van 1982-2011 Lotus lid (landelijke opleiding tot uitbeelding van slachtoffers). Hij was van 1965-1996 lid van de bedrijfsvereniging zelfbeschermingsploeg van de Pope in Venlo. Tussen 1975-1996 was hij hofkelner en toneelmeester bij carnavalsvereniging De Windjbuujels, Raad van Elf en de jaarlijkse adjudant van de Prins. Tenslotte was hij tussen 1998 en 2018 collectant voor de parochies Beesel, Reuver en Offenbeek. 

Mevr. J.A.C. (|Ans) de Gast-Krebbeks 

Mevrouw De Gast-Krebbeks trad in 1986 toe als bestuurslid tot de bibliotheek Reuver-Beesel en was van 1996 tot 2008 voorzitter. Haar inspanningen hebben geleid tot de realisatie van de nieuwbouw van de bibliotheek in Reuver. In 2005 was zij betrokken bij de opzet van een nieuwe bibliotheek in Beesel. Hiermee is destijds een prijs gewonnen als beste kleinschalige dorpsbibliotheek van Nederland. Zij heeft tevens bijgedragen aan de door de provincie opgelegde centralisering van de bibliotheken die sindsdien deel uitmaken van de cluster Maas en Peel. Als lid van Wandel-sportvereniging De Solberg verzorgt zij sinds 2014 de ledenwerving en verzorgt indien nodig de kantine tijdens activiteiten van de vereniging. Haar actieve bijdrage aan de samenleving is echter vooral lovenswaardig omdat zij vanaf 1990 de zeer intensieve mantelzorg op zich neemt voor haar echtgenoot die ernstig ziek werd door een tekenbeet. 

Dhr. H.P.M. (Huub) Geerlings

Vanaf 1986 is dhr. Geerlings actief lid van Carnavalsvereniging De Drake. Hij heeft verschillende functies binnen diverse commissies bekleed. Tussen 2003 en 2011 was hij ‘Vorst’ van de vereniging en was hij een tijd lang ceremoniemeester. Voortvloeiend uit de activiteiten van De Drake is een aantal initiatieven ontstaan waarin hij ook een prominente rol heeft gespeeld. Daarnaast zet hij zich vanaf 1974 in voor het evenement Draaksteken als acteur, tekstschrijver en regisseur. Tenslotte is hij vanaf 1972 tot de dag van vandaag betrokken bij Bieslo als (jeugd)trainer, organiseert hij de jeugdtoernooien en was hij voorzitter van het 100-jarig jubileumfeest. 

Dhr. T.J.M. (Theo) Geraets

Vanaf de 70-er jaren is dhr. Geraets actief lid van Carnavalsvereniging De Drake. Hij heeft verschillende functies binnen de vereniging bekleed als kartrekker van de adjudanten commissie en actief in de Prins keuzecommissie. Ook in andere commissies was hij actief. Vanaf 1974 zet hij zich in voor het evenement Draaksteken en heeft hij rollen vervult als acteur, tekstschrijver en regisseur.
Tussen 1972 en 2018 was dhr. Geraets betrokken bij Bieslo als jeugdtrainer en organiseerde hij de jeugdkampen. 

Dhr. J.G.P. (Jan) Verlijsdonk 

Tussen 1990 en 1997 was dhr. Verlijsdonk bestuurslid van het Philharmonisch Gezelschap Reuver en verantwoordelijk voor de jeugdharmonie. Dhr. Verlijsdonk is vanaf 1997 beschermheer van het Philharmonisch Gezelschap Reuver. Tussen 1978 en 1988 vervulde hij een bestuursrol voor voetbalvereniging VV Reuver. Hij heeft daarmee bijgedragen aan de inrichting van het clubhuis en de kantinebezetting door vrijwilligers. Tussen 2007 tot 2019 was hij penningmeester voor Golfclub De Herkenbosche en was hij als commissielid verantwoordelijk voor het indelen van wedstrijden en kampioenschappen. Dhr. Verlijsdonk heeft daarnaast nog een aantal maatschappelijke bijdragen geleverd. Zo was hij initiatiefnemer tot het schrijven van het Ruivers Volkslied, verijdelde hij een zelfmoordpoging van een jongen tijdens zijn diensttijd en redde hij een kind van de verdrinkingsdood tijdens zijn vakantie. Tenslotte heeft zijn onderneming gedurende 30 jaar pro deo de huisorde en Stadssleutels van de Prins van de Windjbuujels gemaakt en gegoten alsmede het beeld van de Windjse Windjbuujel.

Foto's gemeente Beesel / collage DeltaLimburg.nl

Wellicht interessant