img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

26-4-2021 01:00

Lintjesregen 2021 in Leudal

Leudal - 26 april 2021 - Vanochtend heeft burgemeester Désirée Schmalschläger van de gemeente Leudal de gedecoreerden thuis thuis bezocht om hen de Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van de Lintjesregen 2021 uit te reiken, coronaproof. Zij verraste 12 inwoners van Leudal vandaag met een Koninklijke onderscheiding: 10 bewoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, 2 bewoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wie dat zijn? Lees snel verder.

img

Burgemeester Schmalschläger: "Het is heel bijzonder dat ik vandaag naast 6 heren ook 6 dames in het zonnetje mag zetten bij deze editie van de Lintjesregen. Het is altijd weer een feestelijk moment als ik mensen uit onze mooie gemeente mag vertellen dat het “Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft”. Mensen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en voor de gemeenschap zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen het dat de schijnwerpers vandaag op hen gericht zijn."

Het opspelden van de versierselen, normaal gesproken de taak van de burgemeester als vertegenwoordiger van Koning Willem-Alexander, werd bij alle decoranten op een creatieve manier opgelost. Coronaproof.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Th.M. (Theo) Werter uit Baexem (1950)

Theo Werter zet zich al vele jaren in voor de lokale gemeenschap. Zo is hij 10 jaar voorzitter geweest van Fanfare Aurora in Baexem en van de 'Stichting Vrienden van Aurora'. Onder zijn leiding heeft het bestuur en de vereniging een forse organisatieverandering ondergaan. Daarnaast was hij betrokken bij een flink aantal werkgroepen binnen de Fanfare, te weten de stuurgroep 125 jarig bestaan, Avondwake, Buitenlandse muziekreis, Beleidsplan, Di Gojim en de werkgroep jubileumboek. Als bestuurslid van de fanfare was hij betrokken bij de fusie van de Bibliotheken Leudal- en Thornerkwartier. Bij zorgcomplex 'Zorg voor elkaar Scheyvenhof' maakt hij wekelijks tijd voor een wandeling of een praatje met bewoners. In de parochie H. Johannes de Doper Baexem treedt hij op als lector en acoliet tijdens de wekelijkse eucharistievieringen, verzorgt hij de avondwake en organiseert hij samen met anderen in het parochiecluster de speciale acties in de kerk zoals de Vastenactie, MIVA, Memisa, etc.. De grote passie van Theo en zijn echtgenote is kamperen. Zo'n 4 maanden per jaar zijn ze op pad om op vrijwillige basis voor de ANWB 75 campings te inspecteren en beoordelen. Dit vormt de input voor de landelijke website en de ANWB campinggidsen. Ook begeleiden ze samen al enkele jaren groepen vakantiegangers voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is vanwege eenzaamheid, fysieke beperkingen of gebrek aan middelen. Dit doen ze onder de vlag van RCN vakantieparken. Ze begeleiden groepen van 24-40 personen. Voor het scheidsrechtersgebeuren in het amateurvoetbal van de KNVB heeft Theo ook zijn sporen verdiend op landelijk en regionaal niveau onder de paraplu van Scheidsrechtersvereniging Weert e.o. Hij staat bekend als een zeer betrokken vrijwilliger, die vele uren per week op en rond het voetbalveld te vinden was om jonge scheidsrechters op te leiden en te begeleiden.

Mevrouw H.L. (Hilde) Glessner uit Horn (1950)

Hilde Glessner is een duizendpoot die zich al bijna 50 jaar inzet voor de samenleving en de medemens. Niet alleen als mantelzorger, coach/begeleider en vrijwilliger, maar vooral ook als bestuurder van vele organisaties. De lijst met verdiensten van Hilde Glessner is lang en bij al haar activiteiten spreekt haar sociale hart. Op geheel eigen wijze en met een enorme persoonlijke betrokkenheid levert ze een bijdrage aan de Vereniging NaoberzorgPunt Roggel, Dorpsbelangen Horn, Seniorenvereniging Horn en Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw. Naast haar rol als voorzitter van de Cliëntenraad Hornerheide steekt ze ook zelf de handen uit de mouwen, bezoekt ze eenzame ouderen en brengt ze maaltijden rond als chauffeur voor Tafeltje-dek-je. Als voorzitter van de Stichting 100 jaar Hornerheide stond ze aan de wieg van het jubileum programma van het burgerinitiatief dat de nauwe banden tussen de inwoners van Horn en Leudal en de instelling wil benadrukken. Naast alle lokale activiteiten is Hilde Glessner ook provinciaal en zelfs landelijk een actief boegbeeld en een voortrekker. De voorbereidingen bij de Vereniging Noaberzorgpunt Roggel startten in 2009 en in 2017 ging dit initiatief op in de Stichting Naoberzorg Nederland. Ze is voorzitter van de Stichting Leergeld Limburg, van de Klachtencommissie Burgerkracht Limburg (voorheen Huis voor de Zorg) en bestuurslid bij de KBO Midden Limburg. Ook was ze jarenlang lid en voorzitter van de provinciale klachtencommissie voor maatschappelijk werk en mede organisator van Limburgse Studiedagen Algemeen Maatschappelijk Werk. Hilde is ook al jaren politiek actief als voorzitter van de PvdA. Na de verkiezingen in 2018 is Hilde Glessner toegetreden tot de gemeenteraad voor Progressief Akkoord Leudal.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw C.M.E. (Toos) Bloemers-Moonen uit Roggel (1938)  

Mevrouw Toos Bloemers-Moonen is zeer betrokken bij het wel en wee van de medemens. Zo is ze mantelzorger voor familieleden. Van 1980-1995 was Toos Bloemers als vrijwilliger betrokken bij de activiteitencommissie Ontspanning en Ontwikkeling van de wandelsportvereniging Wandellust Leudal. Ze organiseerde veel activiteiten voor jong en oud. Naast haar bestuurstaken binnen de Katholieke Ouderenbond in Roggel zet Toos Bloemers zich vooral in voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Ze bezoekt zieke KBO leden thuis of in verzorgings- en verpleeghuizen en in het ziekenhuis. Ook de leden die iets te vieren hebben, zoals een 50- of 60-jarig huwelijksjubileum en de jarigen boven de 85 jaar worden door haar verrast met een huisbezoek. Daarnaast bezorgt ze het maandelijkse ledenblad aan huis en is ze mede- verantwoordelijk voor de organisatie van allerlei activiteiten voor de senioren in Roggel. Ook buiten de KBO om is ze een klankbord voor veel ouderen en probeert ze hen te motiveren om actief te blijven deelnemen aan de samenleving. Ze organiseert een wekelijkse kaartclub voor alleenstaanden. Om zichzelf en anderen actief te houden, haalt ze wekelijks een aantal senioren op om in Heythuysen samen te gaan zwemmen. 

Mevrouw H.I. (Marleen) Delbressine uit Ittervoort (1962)

Naast Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Leudal is Marleen Delbressine een graag geziene vrijwilliger. Bij Schutterij en Drumband St. Jacobus Hunsel verzorgt ze als sinds 1993 het verenigingslokaal en is ze actief als fondsenwerver. Fanfare Concordia uit Ittervoort kan al 26 jaar op haar rekenen als vrijwilliger en sinds 2013 is ze bestuurslid. Ook hier is ze actief als fondsenwerver en ze beheert ook de uniformen van de vereniging. Als voorzitter van het damescomité is ze mede organisator van allerlei activiteiten zoals de plantjesmarkt met Moederdag, de wafelverkoop voor de kerst en het diner tijdens het jaarlijkse Caecilia feest. Bij CC De Mortel is ze al ruim 15 jaar actief als vrijwilliger. En sinds enkele jaren verzorgt ze als voorzitter van de Werkgroep Kermis/Septemberfestijn onder andere de contacten met de deelnemende partijen en coördineert ze de inzet van de andere vrijwilligers. 

De heer M.J.H. (Tjeu) Gielen uit Heythuysen (1943)

Tot zijn pensionering heeft Tjeu Gielen gewerkt bij de Congregatie Zusters Franciscanessen in Heythuysen, waar hij de Zusters tot op de dag van vandaag bijstaat met hand- en spandiensten. Naast zijn werk en na zijn pensioen is Tjeu al vanaf 1983 een actief en betrokken vrijwilliger voor wie niets te veel gevraagd is. Zo is hij vrijwilliger bij Atletiek Leudal. Naast jurylid is hij lid van de klusploeg die zorgdraagt voor het onderhoud van het terrein en levert hij hand- en spandiensten bij wedstrijden en evenementen.
Tjeu Gielen is ook vaak te vinden bij de Heemkundevereniging Heitse, waar hij fungeert als dorpsgids, lezingen verzorgd en ook lang het gebouw beheerd heeft. Ook verzorgt hij het onderhoud van de begraafplaats van de H. Nicolaas parochie.

Mevrouw A.F.H. (Anny) Koolen-Boumans uit Heythuysen (1953)

Als Anny Koolen-Boumans langskomt bij de bewoners van diverse zorgcentra in Leudal, ontmoet ze blije gezichten. Bij Sint Elisabeth in Haelen is ze al 15 jaar een graag geziene vrijwilliger. Anny begeleidt activiteiten, organiseert geheugentrainingen en de vieringen van de feestdagen. Daarnaast is ze ook lid van de cliëntenraad geweest en leverde ze een bijdrage aan het huisblad. In 2015 heeft ze samen met anderen de Stichting Vrienden van Sint Elisabeth opgericht, waar ze tot op heden deel uitmaakt van het bestuur. Anny Koolen is een zeer betrokken en gedreven fondsenwerver. Met het opgehaalde geld realiseert de Stichting extra voorzieningen voor de bewoners van Sint Elisabeth zoals een elektrische duo fiets.
Wekelijks bezoekt Anny cliënten van De Kreppel en Sint Charles in Heythuysen met haar ‘aaihondje’ Bonny. Ze was ook vrijwilliger bij Vrijwilligerszorg Leudal, onderdeel van Proteion Welzijn. In die rol nam ze de intensieve zorg over van mantelzorgers van dementerenden. Ze ondernam allerlei activiteiten met de cliënten, waardoor de mantelzorger even wat respijt kreeg.

De heer H.J.G. (John) Schoonbroodt uit Baexem (1950)

John Schoonbroodt was tot 2007 enkele jaren voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank Baexem-Grathem. Vanaf dat jaar is John voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Baexem en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het privatiseren van de activiteiten en de overdracht van het gebouw aan de gemeente Leudal. In 2015 werd hij betrokken bij de Coöperatieve Vereniging Zuidenwind, waarvan hij al 5 jaar als voorzitter is. De vereniging heeft inmiddels 560 leden. John zoekt samen met de andere bestuursleden draagvlak voor de ontwikkeling van windenergie mits dit op een coöperatieve wijze wordt geëxploiteerd. De ‘Zuidenwindmethode’ is in Nederland een voorbeeld voor andere initiatieven.
John Schoonbroodt is ook al enkele jaren bestuurslid bij de Seniorenvereniging St. Joseph Baexem. Hij is contactpersoon voor de commissie wandelen en fietsen, vertegenwoordigt de Seniorenvereniging in de Kerngroep Parochie en hij organiseert thema-avonden, met name over zijn passie ‘duurzame energie, wooncomfort en energietransitie’. En last but not least is hij sinds kort beschermheer en adviseur van het bestuur bij Fanfare Aurora Baexem.

De heer J.A.G.M. (Jan) Schreurs uit Horn (1947)

Harmonie ‘De Drie Horens’ uit Horn en Jan Schreurs zijn al met elkaar verbonden sinds 1989 toen Jan bestuurslid werd bij de harmonie. Hij is vicevoorzitter, waarnemend voorzitter en secretaris geweest. Hij stond ook mee aan de wieg van de jeugdharmonie. Sinds 2010 beheert hij het muziekarchief, en hij is ook al vele jaren de rechterhand van de dirigent. Jan is al vele jaren politiek actief en sinds 2007 is hij bestuurslid en penningmeester van ‘Samen Verder’. Hij is medeverantwoordelijk voor het beleid van de partij en ondersteunt bij de verkiezingscampagnes. Bij de Stichting Ondersteuning Seniorenverenigingen Leudal (SOSL) werken 16 seniorenverenigingen uit Leudal samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties zoals Synthese om de belangen van de senioren in Leudal te behartigen. Als bestuurslid en penningmeester van SOSL fungeert Jan als financiële vraagbaak van de Stichting. Ook bij Seniorenvereniging Horn kunnen de leden steunen op financieel advies van hun penningmeester, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies en belastingzaken. Deze expertise zet hij ook in bij de Stichting Seniorenvoorziening Haelen-Horn en de Regioraad van de Katholieke Bond voor Ouderen Midden-Limburg (33.000 leden). Voor de Regioraad van de KBO is hij o.a. betrokken bij de organisatie van symposia, bv over dementie en eenzaamheid.

Mevrouw A.M.P. (Mia) Theelen uit Neer (1942)

Sinds 1995 zet Mia Theelen zich in voor de parochie St. Martinus in Neer, het parochiecluster Kana, het Dekenaat Thorn en het Bisdom Roermond. Op zeer plichtsgetrouwe wijze verzorgt ze al jarenlang alle aan haar toevertrouwde taken. In de parochie heeft ze diverse malen de parochie ‘draaiende gehouden’ tijdens de afwezigheid van een pastoor. Zo beheert ze het parochiekantoor en de kerkelijke administratie, zorgt voor de bloemen en voor het parochieblad. Ze maakt onder andere de planning voor de acolieten, de lectoren en collectanten. Mevrouw Theelen regelt ook de bezetting van het parochiehuis, waar ze zelf ook een dag in de week als gastvrouw aanwezig is. Ze denkt mee met onderwerpen die binnen het kerkbestuur behandeld worden, en vanuit het bestuur is ze de spil van de kerngroep. Als lid van het dagelijks bestuur was ze nauw betrokken bij de bouw van het parochiehuis in Neer, het plaatsen van een nieuw orgel en de restauratie van de kerktoren. Voor de renovatie van de kerk in 2018 was ze een actief fondsenwerver. De parochie kan altijd een beroep doen op haar. Naast haar werk voor de parochie is Mia Theelen al meer dan 20 jaar secretaris van het bestuur van het Dekenaat Thorn en sinds 1998 lid van het Diocesaans Overleg Roermond. 

Mevrouw T.C.W.C. (Thecla) Tobben-van Renswouw uit Ittervoort (1954)

Bijna 30 jaar lang was Thecla Tobben-van Renswouw actief op basisschool De Schakel en Scholengemeenschap St. Ursula in Horn. Als voorzitter van de ouderraad en de medezeggenschapsraad van de basisschool organiseerde ze informatie avonden en verkeersexamens, was ze voorleesmoeder en vrijwilliger bij de speel-o-theek. Thecla Tobben is ook jarenlang vrijwilliger en bestuurslid van de afdeling synchroon zwemmen van Zwem-polo club (ZPC) Nederweert geweest. Daarnaast is ze als collectant en coördinator aangesloten bij de Werkgroep Goede Doelen Ittervoort. Bij het Parochie Cluster Emmaüs is Thecla onder andere betrokken bij de werkgroep lectoren, de werkgroep Wereldscholen Ittervoort en de werkgroep eerste H. Communie. De laatste jaren is Thecla erg betrokken bij het wel en wee van de senioren in het dorp als bestuurslid en voorzitter van de Senioren Vereniging Ittervoort (SVI). Het SVI verzorgt bezoekjes bij de mensen thuis en allerlei activiteiten. Vanaf 2018 heeft ze de taak van receptioniste en gastvrouw op zich genomen bij het Samen Zorgen Huis Leudal in Baexem waar kortdurende zorg wordt geboden aan herstellende patiënten, maar ook palliatieve zorg. 

De heer C.H.F. (Kees) van der Velden uit Heythuysen (1947)

Van Kees van der Velden is bekend dat hij ook in zijn voormalige woonplaats Volkel actief was als vrijwilliger. Onder andere als penningmeester van de Stichting Leefbaar Noordoost Brabant Volkel en als voorzitter van de buurtvereniging Lankes Volkel. In 2007 kwam hij in Heythuysen wonen en sindsdien is hij vrijwilliger en coördinator van de Seniorenvereniging Heythuysen, onder andere als ouderenadviseur. Ook sinds die tijd was hij betrokken bij de Stichting Picturama die exposities voor amateurkunstenaars uit Limburg, Brabant en de Belgische en Duitse grensstreek organiseerde. Als contactpersoon van de Heitser Buren Hulp beantwoordde Kees van der Velden enkele jaren lang allerlei hulpvragen van buurtbewoners en ging ook vaak zelf op pad om mensen in hun eigen omgeving te helpen met allerlei vraagstukken. Bij Mannenkoor De Leudalzangers is Kees actief als materiaalbeheerder, regisseur, toneelmeester en archivaris. Hij organiseert ook fondsenwervingsacties zoals de bekende kofferbakmarkt van De Leudalzangers. Ook is Kees al meer dan 10 jaar betrokken bij de Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal, die zich inzet voor de bevordering van het woon- en leefklimaat in de gemeente. 

De heer N.M.M. (Nico) van der Voort uit Haelen (1939)

Als docent Engels en conrector onderbouw op het Bisschoppelijk College Broekhin in Roermond was Nico van der Voort tot 2004 een echte kartrekker. Buiten zijn eigen werk om maakte hij zich sterk voor de invoering van tweetalig onderwijs op de school, organiseerde hij uitwisselingen met scholen uit diverse Europese landen en stimuleerde hij het schooltoneel. Voor het schoolorkest organiseerde hij concertreizen naar Moskou, St. Petersburg en Helsinki waarvoor hij persoonlijk sponsorgelden binnen haalde. Vanaf zijn pensioen in 2004 is Nico van der Voort als bestuurslid en vrijwilliger verbonden aan de Volksuniversiteit Midden-Limburg. Behalve als docent Nederlands en moderne vreemde talen is Nico onder andere verantwoordelijk voor de public relations. Zo is hij betrokken bij het samenstellen van het cursus programma, maakt hij de lesroosters, stelt hij de programmaboekjes op, redigeert persberichten en organiseert hij open dagen. Nico van der Voort zet zich in het bijzonder in om het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken.

Foto's gemeente Leudal / collage DeltaLimburg.nl 

Wellicht interessant