img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

9-5-2021 05:32

In de lens - het Neers Kanaal tussen Meijel en Neer

Neer - 9 mei 2021 - Het Neers Kanaal is een afwateringskanaal tussen de Noordervaart bij Meijel en de Maas bij Neer. Dankzij de sluizen en de overlaat was het kanaal bevaarbaar tot aan de Napoleonsweg. Een van de sluizen is deze schutsluis met ovale schutkolk, gebouwd in 1886 ter vervanging van een houten sluis. Het kanaal (lengte 10 km) werd in 1854-1861 aangelegd in het reeds bestaande tracé van de ‘Gekke Graaf’, die voorheen de grens tussen Horn en Gelre markeerde.  

img

Geschiedenis Neers Kanaal

De schepen konden niet doorvaren tot aan de Maas zelf. Bij de Napoleonsweg lag een kleine kade, om goederen gemakkelijk over te laden op karren. Het ging veelal om turf, mest en steenkool. De scheepvaart stelde niet veel voor, gemiddeld één schip per twee dagen.

In de jaren 1884-1886 onderging het Afwateringskanaal nog een stevige opknapbeurt; de houten sluizen werden vervangen door nog steeds bestaande basaltstenen kolken en voorzien van bakstenen sluishoofden. De doorvaart qua tonnage nam nu wel iets toe, maar bleef bescheiden. 

In 1929 was het Kanaal Wessem-Nederweert klaar en dat betekende dat het Neers Kanaal niet langer bevaarbaar hoefde te blijven.

In 1933 werd het Afwateringskanaal gesloten voor de scheepvaart. Het waterpeil werd op verzoek van de gemeente Helden fors verlaagd voor de noodzakelijke ontwatering van Heldense landerijen en sindsdien dient de waterweg enkel nog als afvoersloot van overtollig water van de omliggende akkers.

Het Neers Kanaal nu

Met zijn oude eiken beplanting en de restanten van de sluiscomplexen is het Neers Kanaal een belangrijk historisch en toeristisch kleinood, gelegen exact op de grens van Midden-en Noord-Limburg. Het is erg geliefd bij wandelaars en fietsers.

Rubriek 'In de lens'

In onze rubriek 'In de lens' zetten we elke zondag een ander plekje in onze regio 'in the picture', aangevuld met een stukje (achtergrond)informatie. 

Bron Meijel en zijn kanalen / Foto Leon van Lier

Tags
Wellicht interessant