img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

28-5-2021 05:16

Roermond neemt maatregelen tegen verkeersdrukte Designer Outlet

Roermond - 28 mei 2021 - De gemeente Roermond heeft de laatste dagen veel klachten ontvangen over de ervaren overlast van parkeer- en verkeersdrukte in de directe omgeving van het Designer Outlet Roermond (DOR). Met name op de Venloseweg en in Leeuwen stokte bij tijd en wijle de doorstroom van verkeer en werden parkeerverboden massaal overtreden.

img

Afgelopen weekend werden door afdeling Stadstoezicht dan ook 370 bekeuringen uitgedeeld, met name voor fout parkeren. Deze situatie is niet wenselijk en niet houdbaar, want de inwoners van onze stad zijn nu de dupe van het onwenselijke gedrag van met name Duitse bezoekers van het DOR.

De gemeente en DOR nemen daarom verdergaande maatregelen om deze overlast de komende tijd te beperken: 

Maatregel 1: Afsluiting van sluiproutes

De weekenden en op Duitse feestdagen wordt de afslag richting de Venloseweg, op de rotonde Mijnheerkensweg, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De volgende data is deze afslag op drukke momenten afgesloten: 

  • zaterdag 29 en zondag 30 mei
  • donderdag 3 tot en met zondag 6 juni
  • zaterdag 12 en zondag 13 juni
  • zaterdag 19 en zondag 20 juni
  • zaterdag 26 en zondag 27 juni

De route vanuit de Parallelweg Venloseweg richting Mijnheerkensweg blijft open.

Maatregel 2: Ruimere toegang naar DOR

Met het DOR is afgesproken dat ze wat meer bezoekers door de slagbomen toelaten dan afgelopen weekend. Daarmee zullen soms langere wachtrijen bij het DOR ontstaan, waarbij de eigen beveiliging van het DOR toeziet op naleving van de coronamaatregelen. Het blijft zoeken naar een optimale balans tussen volksgezondheid en overlast.

Maatregel 3: Informatie via digitale tekstborden

Net zoals afgelopen weekend worden digitale tekstborden geplaatst langs de N280. Hierop wordt actuele informatie gegeven over de drukte en wordt, indien nodig, gecommuniceerd dat bezoekers beter op een ander moment terug kunnen komen.

Maatregel 4: Verkeerslichten bij de af -en oprit A73 - N280

Via de verkeerslichten bij de af- en oprit van de A73 van en naar de N280 wordt de hoeveelheid verkeer geregeld. Afhankelijk van de drukte wordt de tijd verkort of verlengd dat deze op rood staan. Gelijktijdig worden extra verkeersregelaars ingezet bij de afrit Asenray op de N280, om zo sluipverkeer door de kern van Asenray te voorkomen. Bestemmingsverkeer is gewoon toegestaan.  

Maatregel 5: communicatie door DOR

Het DOR zal bij toenemende drukte actief via hun eigen kanalen communiceren om niet of op een ander moment te komen.

Maatregel 6: Tegengaan voetganger N280

Afgelopen weekend is zeer onverantwoordelijk en gevaarlijk gedrag gezien bij sommige bezoekers. Zo staken meerdere mensen te voet de N280 over. Daarom worden extra fysieke maatregelen genomen en worden extra verkeersregelaars ingezet op de kruising Wilhelminasingel/Mijnheerkensweg/N280.

280521/HvL

Tags
Wellicht interessant