img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

31-7-2021 10:45

Roermond is MKB-vriendelijkste gemeente van Limburg

Roermond - 31 juli 2021 - Roermond is de MKB-vriendelijkste gemeente van Limburg. Deze prijs van het midden- en kleinbedrijf wordt iedere twee jaar toegekend. Bij de vorige verkiezing in 2019 werd Roermond 3e. In de landelijke top-100 is Roermond gestegen van de 21e naar de 8e plaats. De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland en dient als prikkel voor gemeenten om zich actief en met gericht mkb-beleid in te zetten voor lokale ondernemers.

img

Wethouder Angely Waajen (Economie): “Ik ben heel trots op deze 1e plaats. Roermond is een echte MKB-gemeente. Heel mooi dat juist zij de gemeente Roermond belonen voor onze inzet om -in deze moeilijke tijden-  onze ondernemers te helpen en er voor ze te zijn. Hoewel we het rapport nog moeten bestuderen, heb ik begrepen dat we met name op het gebied van communicatie, beleid en het tegen gaan van regeldruk hoog scoren bij onze ondernemers. We zien dit als bewijs dat we als gemeente op de juiste weg zitten en als stimulans om dit voort te zetten." 

Ook MKB-Limburg is trots op de 1e plek in Limburg voor Roermond. Monique Princen (voorzitter MKB-Limburg): "Chapeau voor dit mooie resultaat! De contacten tussen MKB-Limburg en de Limburgse gemeenten zijn de laatste jaren al veel intensiever geworden omdat beide partijen het belang van samenwerking en overleg inzien en zij samen het Limburgse ondernemersklimaat willen optimaliseren. Roermond laat zien wat een goede samenwerking tussen overheid en ondernemers kan opleveren.”

Nieuw dit jaar is de coronamodule. Die gaat na of ondernemers tevreden zijn over wat de gemeente doet om ze door de coronacrisis te helpen. Ondernemers oordelen in dit coronajaar positiever over onder andere service, beleid en communicatie van hun lokale overheid dan in de voorgaande editie. Roermond scoort een 7,5 op tevredenheid, gemiddeld krijgen gemeenten het rapportcijfer 7. Op ‘lasten’ scoort Roermond ook beter dan gemiddeld: een 7,1 tegen gemiddeld 6,4. 

Het overgrote deel van de banen in Roermond wordt door MKB-bedrijven gecreëerd. In totaal werken er 35.000 mensen bij 5.500 bedrijven. Daarmee is Roermond de banenmotor van Midden-Limburg en levert het een belangrijke bijdrage aan de economie van Limburg en het zuiden van Nederland.

Over de verkiezing

De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova onder bijna 20.000 ondernemers. De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de zesde keer landelijk wordt uitgereikt, dient als prikkel voor gemeenten om zich actief en met gericht mkb-beleid in te zetten voor lokale ondernemers. De MKB-vriendelijkste gemeente is het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat, waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. De vragen gaan niet alleen over de eigen gemeente. Er wordt ook gepeild welke andere gemeente het MKB het meest ondernemersvriendelijk vindt.

Kijk voor meer informatie op de website van 'MKB Vriendelijkste gemeente van Nederland' 

Foto gemeente Roermond
310721/HvL

 

Tags
Wellicht interessant