img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-10-2021 11:10

Met Allerzielen herdenken we de overledenen

Roermond - 30 oktober 2021 - Op dinsdag 2 november is het Allerzielen en dan wordt in de Bisschoppelijke grafkapel op het Oude Kerkhof in Roermond om 8.00 uur een Allerzielenmis opgedragen. Hulpbisschop Everard de Jong zal de mis dit jaar opdragen. Elk jaar op 2 november is het Allerzielen en worden in de katholieke kerk alle mensen die zijn gestorven, herdacht. Belangstellenden zijn van harte welkom! In de meeste parochies wordt de Allerzielendienst gevierd op de zondag ervoor of erna.

img

Allerzielen en Allerheiligen

Veel mensen besteden met Allerzielen extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Na een herdenkingsdienst in de kerk, waarin de namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd, zegent de priester of diaken de graven.

Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden.

Het feest van Allerheiligen wordt gevierd op 1 november. Allerzielen een dag later, op 2 november. Maar omdat die dagen in Nederland geen vrije dag zijn, wordt de Allerzielendienst in de meeste parochies op de zondag ervoor of erna gehouden. 

Allerzielenmis in Bisschoppelijke kapel

Op de vroege ochtend van 2 november wordt elk jaar een Allerzielenmis opgedragen in de bisschoppenkapel op het Oude Kerkhof in Roermond. Hier ligt een groot aantal oud-bisschoppen van Roermond begraven. Hulpbisschop Everard de Jong zal de mis dit jaar opdragen en na afloop de graven in de grafkelder bezoeken.

De mis in bisschoppelijke grafkapel is op dinsdag 2 november om 8.00 uur ’s ochtends. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Foto DeltaLimburg.nl (Oude Kerkhof Roermond)
301021/HvL

Wellicht interessant