img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

10-11-2021 01:25

SJG Weert scherpt bezoekersregeling aan

Weert - 10 november 2021 - Met ingang van vandaag scherpt het SJG Weert de bezoekersregeling aan vanwege het snel oplopend aantal coronabesmettingen in onze regio. Het Weerter ziekenhuis doet er als ziekenhuis alles aan om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Met ingang van 10 november komt het middagbezoek voorlopig te vervallen. Bezoekers kunnen alleen tussen 17.30 en 20.00 uur op bezoek gaan voor maximaal één uur en met maximaal twee personen.

img

"Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn voor onze patiënten en hun naasten. Maar het is nu echt noodzakelijk dat we ons samen maximaal inspannen om het aantal besmettingen te laten dalen."

Bewaar afstand tot patiënten

Bezoekers worden heel nadrukkelijk verzocht om de 1,5 meter afstand te bewaren tot de patiënten. Daarom worden bezoekers verzocht om gedurende hun hele bezoek te blijven zitten aan het voeteneinde van het bed van hun opgenomen naaste, op veilige afstand.

Geldende maatregelen bezoek

Daarnaast blijven de volgende maatregelen gelden:

- blijf thuis bij klachten zoals (neus) verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts;
- houd altijd minimaal 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen;
- draag een eigen mondneusmasker vanaf binnenkomst totdat u het ziekenhuis weer verlaat;
- desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek;  
- uitzonderingen op deze regels zijn mogelijk bij bijvoorbeeld terminale patiënten. Dit kan echter alleen in overleg met de verpleging of de specialist.  

Hier kunt u de hele bezoekersregeling van SJG Weert nalezen.

Foto SJG Weert
101121/HvL

Wellicht interessant