img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

1-12-2021 17:20

Omwisseling afvalcontainers loopt vertraging op

Midden-Limburg - 1 december 2021 - In september en oktober maakten huishoudens in Leudal, Maasgouw en Roerdalen massaal gebruik van de mogelijkheid om te wisselen van maat afvalcontainer. Afgaande op de gemaakte keuzes zijn de meeste inwoners van plan om het GFT-afval beter te scheiden en minder restafval over te houden. De keerzijde hiervan is dat er niet voldoende containers op voorraad zijn, waardoor het omwisselen van de containers vertraging oploopt in de gemeenten Leudal en Maasgouw. 

img

Leveringsproblemen

De keerzijde is dat er niet voldoende containers op voorraad zijn. Vanwege de wereldwijde schaarste aan grondstoffen is de levertijd ook langer dan gebruikelijk. 

Leudal

De betreffende inwoners worden persoonlijk per brief geïnformeerd, naar verwachting in de week van 7-12 december.

Maasgouw

Huishoudens waarvan de container niet op tijd wordt omgeruild, ontvangen hierover binnenkort een brief in de bus over wat dit voor hen betekent. 

Roerdalen 

De omwisseling van de containers in de gemeente Roerdalen verloopt volgens planning.

Foto DeltaLimburg.nl
011221/HvL

Wellicht interessant