img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-1-2022 05:35

Openbare oproep VVD Roermond om af te zien van handhaving komend weekend

Roermond - 13 januari 2022 - VVD Roermond heeft een brief gestuurd naar burgemeester Donders en het college van de gemeente Roermond, waarin zij een oproep doet dat er komend weekend niet wordt gehandhaafd op het naleven van de dan geldende coronaregels, met uitzondering van excessieve omstandigheden. Dit is de integrale tekst van die brief:

img

"Geachte burgemeester, geacht college,

Onze lokale (kleinere) ondernemers en horeca hebben zwaar te lijden onder de coronamaatregelen die door het Rijk worden opgelegd. In onze buurlanden België en Duitsland zijn, weliswaar met restricties, winkels en horeca gewoon geopend en probeert men het normale leven zoveel mogelijk voort te zetten. De omzet van onze ondernemers en horeca gaat in feite naar onze buurlanden. Het doet veel pijn te beseffen dat de consument vandaag met hetzelfde gemak even over de grens gaat winkelen, gaat eten of naar de kapper gaat.

Alle gemeenten hebben vandaag tijdens een ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ingestemd met de motie ‘Evenwicht in coronamaatregelen’. Deze motie roept het kabinet op om een coronabeleid te ontwikkelen met een langetermijnperspectief en een bredere gelijkwaardige afweging bij de te nemen maatregelen. Daarbij moet naast de impact op de zorg ook aandacht zijn voor de sociale, maatschappelijke en economische effecten. De VVD-fractie had, maar dit terzijde, graag gezien dat uw college haar handtekening namens de gemeente Roermond onder deze motie had geplaatst.

Morgen vindt er opnieuw een persconferentie van het kabinet plaats. Haagse bronnen melden alvast dat niet-essentiële winkels vanaf zaterdag weer open mogen op afspraak, dat er versoepelingen volgen voor contactberoepen, maar dat de horeca voorlopig dicht moet blijven.

Voor het komende weekend zijn door onze lokale ondernemers en horeca acties aangekondigd. Acties met een ludiek karakter, maar ook acties die de veiligheid en verantwoordelijkheid niet uit het oog verliezen. De Roermondse VVD-fractie maakt zich grote zorgen over de financiële en mentale veerkracht van onze lokale ondernemers en horeca. Wij hebben er begrip voor dat zij aandacht willen vragen voor de verschillen tussen ons coronabeleid en het coronabeleid in onze buurlanden en hun zorgen willen uitspreken over hun economische situatie, omdat zij op dit moment vooral geraakt lijken te worden door de coronamaatregelen.

Pas in de loop van morgenavond wordt duidelijk welke coronamaatregelen voor het komende weekend exact gelden. De voorbereidingen op het komende weekend gaan ondertussen onverkort en onverminderd door.

Wij verzoeken u voor het komend weekend juist de veerkracht van onze lokale ondernemers en horeca een hart onder de riem te steken, uit te gaan van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en die van onze inwoners en bezoekers en uitsluitend bij excessieve omstandigheden over te gaan tot handhaving van de alsdan geldende coronamaatregelen."

Foto DeltaLimburg.nl
130122/HvL

Wellicht interessant