img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

1-4-2022 18:00

Bisschop Harrie Smeets publiceert bundel verhalen over de verrijzenis

Roermond - 1 april 2022 - In de aanloop naar Pasen heeft bisschop Harrie Smeets een bundel gepubliceerd met verhalen over de verrijzenis. Het eerste exemplaar is afgelopen weekend aangeboden aan Mgr. Hans van den Hende, de voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. In de bundel ‘Getuigen van de Verrijzenis’ laat bisschop Smeets in veertien verhalen mensen die er indertijd bij waren, vertellen hoe zij de gebeurtenissen rond het lijden en sterven van Christus én zijn verrijzenis hebben ervaren.

img

De veertien verhalen zijn een selectie uit de teksten die Mgr. Smeets de afgelopen jaren heeft geschreven. Nu hij ernstig ziek is en weet dat het moment van zijn eigen overlijden wellicht niet ver weg is, heeft de bisschop de verhalen laten bundelen om ze uit te geven als een getuigenis van zijn eigen diepe geloof in Christus en de verrijzenis: “Ik hoop dat de verhalen in dit boek mensen kunnen helpen om te geloven in wat niet te begrijpen valt: dat het leven is sterker dan de dood.”

Over Pasen kun je niet preken! Dat is de vaste overtuiging van Mgr. Smeets. Sterker nog: “Het zou verboden moeten worden. Want hoe kun je nu iets zeggen over dingen die ons bevattingsvermogen mijlenver te boven gaan? Dat Jezus verrezen is en dat Hij de dood overwonnen heeft, is met een gewoon mensenverstand niet te begrijpen. Je kunt het alleen maar geloven en ingetogen vieren, beginnend in de stilte van je hart.” 

Omdat hij sinds zijn priesterwijding toch steeds met Pasen in de vieringen iets moest zeggen, koos Mgr. Smeets in de jaren dat hij pastoor en deken was voor een bijzondere vorm. In plaats van te preken, kroop hij voor een ogenblik in de huid van mensen die er indertijd bij waren en het met eigen ogen zagen gebeuren: de wondertekenen, het Laatste Avondmaal, de veroordeling door Pilatus, de kruisiging en het lege graf. Zeg maar: de ooggetuigen van Jezus’ lijden en sterven. Zo passeren allerlei mensen de revue: Petrus, Lazarus, de blindgeborene, de doofstomme, Pilatus, Johannes en Nikodémus om er maar een paar te noemen.

Het zijn stuk voor stuk mensen die bekend zijn uit het evangelie. In de bundel is een deel van de originele evangelietekst afgedrukt en daarnaast het verhaal van Mgr. Smeets, waarin de personages hun eigen gedachten laten gaan. “Natuurlijk zijn het geen historisch betrouwbare getuigenissen. Het zijn mijn interpretaties van hun reacties, mijn alledaagse voorstelling van hoe zij wellicht gereageerd zouden kunnen hebben. We kennen hun officiële verhalen uit het evangelie. Maar wat dachten ze? Wat voelden ze? Hoe kwam Jezus op hen over? En dan die verrijzenis, dat lege graf: hoe reageerden zij daarop?” 

Getuigen van de Verrijzenis

Het boek heet ‘Getuigen van de Verrijzenis’ omdat het gaat over mensen die het in levende lijve hebben meegemaakt. Maar helemaal correct is die titel niet, geeft de bisschop toe. “Vreemd genoeg zijn er geen getuigen van het moment van de verrijzenis zelf. Dit onderschrijft mijn stelling dat je over de diepe betekenis van Pasen niets zinnigs kunt zeggen, je kunt het alleen maar geloven.” 

Het boek is geïllustreerd met tekeningen van broeder Leo Disch O.S.B. van de abdij Sint-Benedictusberg in Vaals-Mamelis. Alle pastoraal benoemden en emeriti in het bisdom Roermond krijgen de bundel toegestuurd.

Voor alle overige geïnteresseerden is de bundel te koop via uitgerij www.adveniat.nl of de reguliere boekhandel. 

Getuigen van de Verrijzenis | Bisschop Harrie Smeets |Uitgever Adveniat, Baarn | ISBN 978943279070 | Prijs € 14,90

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl, inzetfoto Bisdom Roermond
010422/HvL

Wellicht interessant