img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

3-5-2022 16:47

D66 Roermond kiest nieuw afdelingsbestuur

Roermond - 3 mei 2022 - De leden van D66 Roermond e.o. hebben op dinsdag 19 april tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Na een korte vacatureperiode heeft het oude bestuur drie betrokken leden bereid gevonden de functies op te nemen: Mark Arts volgt Frits Stevens op als voorzitter, Bart Lickfeld volgt Laura Tegels op als penningmeester en Bart Janissen volgt Kitty Bruinsma op als secretaris. Een functie die hij ook al bekleedde van 2013 to 2016.

img

Voorzitter Frits Stevens en secretaris Kitty Bruinsma waren aftredend en na twee periodes van drie jaar statutair niet meer herkiesbaar. Penningmeester Laura Tegels moest haar bestuursfunctie na haar verkiezing met voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid neerleggen.

De aanwezige leden stemden unaniem in met de benoeming van Mark Arts tot voorzitter, Bart Lickfeld werd gekozen als penningmeester en Bart Janissen is, na dit eerder al van 2013 tot 2016 gedaan te hebben, opnieuw tot secretaris gekozen.
 
Het nieuwe afdelingsbestuur gaat voort op de reeds ingeslagen weg waarbij, in nauw contact met de fractie en steunfractie, gebouwd wordt aan een sterke afdeling om zo een stevig D66-geluid te laten horen in Roermond en Roerdalen.

Tijdens de ledenvergadering is tevens afscheid genomen van Wilbert Dekker als raadslid. Na 9 jaar raadslidmaatschap heeft Wilbert besloten plaats te maken voor jong talent. Wilbert blijft behouden voor de afdeling als betrokken lid en vraagbaak.

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
030522/HvL
 
 

Wellicht interessant