img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-10-2021 21:52

Kick Off campagne gemeenteraadsverkiezingen D66 Roermond

Roermond - 8 oktober 2021 - Op vrijdag 8 oktober vond in Herteheym in Herten de Kick Off plaats van de campagne van D66 Roermond voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. "Geen betere dag om dit te doen dan op de dag van de duurzaamheid in het onderwijs." Lijsttrekker Michael Kalthoff nam de aanwezigen bij de hand, allen die voor deze aftrap waren uitgenodigd. Ferdinand Pleyte is benoemd tot voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma samenstelt.

img

"De speerpunten kansengelijkheid, duurzaamheid, economie en cultuur worden de komende maanden vertaald naar een inspirerend verkiezingsprogramma met concrete voorstellen voor Roermond. Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma kiezen we ook voor een online burgerraadpleging en voeren we gesprekken met maatschappelijke organisaties."

Michael Kalthoff: “D66 Roermond streeft naar een radicale verbetering van de kansengelijkheid op het gebied van onderwijs, diversiteit, wonen en het perspectief voor kinderen in armoede. Wij staan ook voor een vooruitstrevend klimaatbeleid waarbij we inzetten op een meer circulaire economie, duurzame mobiliteit en vergroening van de openbare ruimte. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast zetten we ons in voor een vliegende start uit de (post) coronacrisis, een gemeentelijke organisatie die op orde is én voor het versterken van moderne burgerparticipatietrajecten. We zetten ruimdenkend en vooruitstrevend in op deze onderwerpen, zijn optimistisch en respectvol én bieden het redelijke alternatief.”

Campagneleider Rob van Vugt: “Gelukkig kan Team D66 de komende periode, na een periode van veel digitale activiteiten in verband met de coronacrisis, weer volop activiteiten ontplooien in de Roermondse samenleving. Zo staan op de planning diverse werkbezoeken, vrijwilligerswerk waarbij we de handen uit de mouwen steken en het project Kijk in de Wijk waarin we telkens een andere wijk in Roermond bezoeken om in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. In ontbijtsessies willen we in gesprek gaan met inwoners van Roermond op thema’s als wonen, zorg, onderwijs en duurzaamheid. Onze zwerfafvalacties zetten we ook tijdens de campagne gewoon voort. De input die we verzamelen gebruiken we in het dagelijkse politieke werk en bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Daarnaast hebben we een actief social media team, dat haar uitingen tijdens de campagne zal intensiveren.”

Michael Kalthoff: "We blijven door in contact te treden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op zoek naar wat er speelt in Roermond, zoals we dat ook voor de campagne al deden. Hiermee proberen we politiek verschil te maken. D66 stond én staat midden in de samenleving."

In januari 2022 zal D66 Roermond het definitieve verkiezingsprogramma en de kieslijst presenteren. De kandidaten stellen zich dan aan de leden en aan Roermond voor.

"De partij gaat deze campagne positief en met vertrouwen in met een mooi en groeiend Team D66. D66 Roermond staat voor een politiek die niet volgt, maar leidt en vooruitziet. Een politiek die niet schreeuwt, maar luistert. Een politiek die niet terugkijkt, maar vooruitkijkt. Vanuit deze houding wil D66 zich de komende jaren inzetten om Roermond nog mooier te maken."

081021/HvL

Wellicht interessant