img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-1-2022 18:35

SP Roermond presenteert verkiezingsprogramma en kandidatenlijst

Roermond - 15 januari 2022 - De SP Roermond presenteert haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen, onder de titel ‘Toekomst voor Iédereen’. Daarnaast hebben de socialisten een kandidatenlijst van tien mensen samengesteld, waarmee gestreefd wordt naar een duidelijke zetelwinst op 16 maart. Al eerder werd bekend gemaakt dat Jorge Wolters Gregório die lijst zal aanvoeren.

img

Jorge Wolters Gregório: "Wij vonden het verstandig de tijd te nemen om met zoveel mogelijk organisaties en mensen op straat te spreken over hun toekomst in Roermond, om vervolgens samen dit programma op te stellen. We hebben daarbij gezocht naar een goede balans tussen mens en natuur, maar ook tussen tussen sociale zekerheid en economie. Want dat zijn zaken die nu een duidelijke koers vereisen. Goede plannen voor de toekomst zijn nodig. En juist daarvoor is méér SP in het bestuur van de gemeente Roermond nodig. Vooral wanneer we als inwoners sámen optrekken om de nodige verandering op te eisen, kunnen we alles voor elkaar te krijgen! Zo maken we een toekomst voor iedereen."

Thema’s

Het verkiezingsprogramma van de SP Roermond kent een indeling op grofweg zeven thema’s: de gemeentelijke organisatie, wonen, duurzaamheid en natuur, stad van de toekomst, een gezonde basis, sportieve en culturele ontwikkeling en tenslotte  de investeringen voor ná 2026.

Lijst

1. Jorge Wolters Gregório -Jorge is al jarenlang actief voor de SP: op straat en sinds 2019 ook in het Limburgs parlement. Hij is gedreven om mensen en bedrijven gelijkwaardige mogelijkheden te bieden. "Over natuur en klimaataanpak moet je niet spreken, je moet er ook naar handelen. Een warm thuis voor iedereen moet minstens hand in hand gaan met verduurzaming van onze bedrijven. Oog voor de huidige én toekomstige generaties, dat moet nu prioriteit hebben binnen een nieuwe bestuurscultuur."

2. John Hölsgens - Mede door zijn hardwerkende ouders kon John zich vanuit een typisch arbeidersgezin ontwikkelen tot zzp’er met een eigen tekstproductiebedrijf. Maar het ging allemaal zeker niet vanzelf. Het stoort hem nog altijd dat voor veel anderen de toevallige plaats van hun wieg, de kansen binnen de maatschappij bepaalt. Deze schrijver en columnist hecht aan fatsoenlijke verhoudingen en omgangsvormen, in de raad en op straat. En dat vereist volgens dit raadscommissielid Ruimte onder meer solidariteit door alle lagen.

3. Aref Sayed - Aref kwam ooit als alleenstaande, minderjarige vluchteling vanuit het geteisterde Afghanistan naar Nederland. Uiteraard heeft hij daardoor veel meegemaakt. Binnen de gemeenteraad ziet hij dan ook een taak voor zichzelf weggelegd om sociaal onrecht en ongelijkheid te bestrijden. Meer contact met elkaar om zo saamhorigheid en eenheid te vergroten, is wat hij wil. "Samen krijgen we alle problemen eronder."

4. Bianca Lauvenberg-Evers - Bianca heeft al flink wat ervaring als politica, zeker binnen de wijken. Zij wil de stem van de inwoners dan ook luider laten klinken. Als SP’er dat laatste zetje kunnen geven, een steun in de rug zijn om als straat of wijk gehoord te worden en problemen daadkrachtig aanpakken, dat geeft Bianca veel voldoening. Zij ziet binnen haar werk de druk op de zorg, in en buiten het ziekenhuis. Daar moet de gemeente volgens haar veel meer hulp kunnen bieden.

5. Jos Derckx - Jos is erg maatschappelijk betrokken, via de KBO maar natuurlijk vooral met de SP. Hij is actief in de wijk en als raadscommissielid. "Plannen klinken vaak mooi vanachter een bureau, maar als de eerste inbreng vanuit de mensen zelf komt werkt dat doorgaans veel effectiever. Daarnaast moet de oude omgangscultuur binnen raad en gemeentehuis worden vervangen door een progressief en constructief bestuur voor de komende decennia."

6. Bert van Landeghem - Bert is een ‘eeuwigheid’ penningmeester van de Roermondse afdeling én voorvechter van arbeidersrechten. Ook binnen onze gemeente moeten we scherp blijven op de omgang van bedrijven met hun medewerkers weet hij. Hij pleit ervoor dat de veiligheid op meerdere vlakken verbeterd wordt, dat de politie meer middelen krijgt en dat wijkregisseurs en wijkraden zichtbaar blijven om het gesprek aan te gaan over een prettige leefomgeving voor iedereen. 

7. Frans Janssens - Al jaren actief voor de SP op straat, verder vraagbaak omtrent openbaar bestuur.

8. Luc Brabander - Betrouwbaar adviseur omtrent regionale samenwerking.

9. Henk Huberts - Activist van het eerste uur, hart voor zorg en sociale zekerheid.

10. Gerard Nizet - Vertrekkend raadslid met oog voor inclusiviteit en cultuur, blijft betrokken bij de partij.

Verkiezingsprogramma

Op de website van de SP Roermond staat het verkiezingsprogramma (onderaan het betreffende artikel).

Foto DeltaLimburg.nl
150122/HvL

Wellicht interessant