img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

7-6-2022 12:00

174 Bomen behouden door verplaatsing rioolpersleiding tracé Heibloem-Roggel

Heibloem/Roggel - 7 juni 2022 - Het college van de gemeente Leudal heeft ingestemd met de meerkosten van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) die nodig zijn om de rioolpersleiding op het tracé Heibloem-Roggel te verplaatsen. De huidige rioolpersleiding zou vervangen moeten worden omdat deze in zeer slechte staat is. Door de rioolpersleiding te verplaatsen wordt de oude leiding afgesloten en kunnen 148 eikenbomen (zomereik) en 26 lindebomen (Hollandse linde) worden behouden.

img

De huidige persleiding vertoont regelmatig gebreken waarbij spoedreparaties noodzakelijk zijn en ongezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt. Om de spoedreparaties te beperken en de bedrijfszekerheid te verhogen zou de persleiding door WBL vervangen moeten worden.

Alternatief

Op het huidige tracé staan echter 40 jaar oude bomen, waarbij tevens geldt dat er geen gemeentebomen gekapt worden, tenzij een boom onveilig is of er een goedgekeurde omgevingsvergunning of bestemmingsplan ligt. WBL heeft daarom gekeken naar alternatieven waarbij de huidige bomen, langs de Schansdijk te Roggel, kunnen blijven staan. Hiervoor is tevens een kostenraming gemaakt voor het verleggen van het tracé van de persleiding ter hoogte van Schansdijk te Roggel. Dit over een lengte van 1.100 meter.

Keuzes

Wethouder Robert Martens: “Als college moeten we keuzes maken. Tevens hebben we een beleid opgesteld voor gemeentebomen. Uiteindelijk bleek de conditie, vitaliteit en onderhoudstoestand van de eikenbomen en lindebomen bij het wegkruis goed te zijn en dus geen sprake te zijn van onveilige bomen. Daarom is er uiteindelijk, zij het met meerkosten, gekozen om de persrioolleiding te laten verleggen.”

Onderzoek

Door WBL wordt tevens onderzocht of, door het vervangen van de bestaande  persleiding, het mogelijk is om het persriool van het bedrijf Döhler Roggel B.V. (Kunneweg 9 Roggel) en Recreatiepark de Leistert (Heldensedijk 5 Roggel) aan te sluiten op de nieuwe persleiding.

Uitvoering

WBL is voornemens om de persleiding (persriool), tracé Heibloem – Roggel, vanaf het WBL gemaal Heibloem tot aan de kruising Schansdijk / Heldensedijk in het 3de / 4de kwartaal van 2022 te gaan vervangen.

Stockfoto
070622/HvL

Wellicht interessant