img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

16-6-2022 17:11

Piet Verlinden benoemd tot Ereburger van Leudal

Heythuysen - 16 juni 2022 - Bij gelegenheid van zijn afscheid als wethouder van de gemeente Leudal heeft de gemeenteraad op voordracht van het college van burgemeester en wethouders de heer  P.H.G. (Piet) Verlinden benoemd tot Ereburger van Leudal. De uitreiking gebeurde tijdens het afscheid van de heer Verlinden op donderdag middag 16 juni. Burgemeester Désirée Schmalschläger sprak de nieuwe Ereburger toe en overhandigde hem de bijbehorende versierselen.

img

De politieke carrière van de heer P.H.G.(Piet) Verlinden is gestart in 1994 als raadslid van de gemeente Heythuysen en duurt zonder onderbreking voort tot nu toe. Hij is in totaal ruim 11 jaar raadslid geweest en bij zijn afscheid ruim 17 jaar wethouder.
 
Op 26 maart 2002 werd de heer Verlinden benoemd tot wethouder van de gemeente Heythuysen en stopte zijn raadslidmaatschap.

In januari 2007 werd de gemeente Heythuysen opgeheven vanwege de herindeling en werd de heer Verlinden benoemd tot wethouder van de nieuwe gemeente Leudal.

Op 27 april 2012 werd de heer Verlinden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn lange vrijwilligerscarrière waarin hij een grote verscheidenheid aan functies bekleedde. Als volksvertegenwoordiger-raadslid en wethouder was de heer Verlinden in 2012 al 18 jaar actief.

De gemeente Leudal heeft veel aan de heer Verlinden te danken.

Ereburgerschap

Volgens de verordening tot toekenning van het Ereburgerschap gemeente Leudal, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2019, kan het Ereburgerschap worden toegekend aan personen die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt, als blijk van grote waardering en dankbaarheid.

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
160622/HvL

Wellicht interessant