img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

17-11-2020 03:35

Wethouder Arno Walraven van Leudal legt functie om gezondheidsredenen neer

Horn - 17 november 2020 - Wethouder Arno Walraven van de gemeente Leudal legt zijn functie als wethouder per 1 januari 2021 om gezondheidsredenen neer. Dit heeft hij vanmiddag in een brief aan de leden en sympathisanten van Samen Verder gecommuniceerd. Hieronder de volledige tekst van deze brief:

img

"Beste leden en sympathisanten van Samen Verder,

Al enige tijd heb ik te maken met gezondheidsklachten. Na mijn hartoperatie ben ik onvoldoende hersteld. Perspectief op volledig herstel is er onvoldoende.

In overleg met o.a. mijn huisarts en cardioloog heb ik na lang wikken en wegen besloten mijn functie als wethouder met ingang van 1 januari 2021 neer te zullen leggen.

Geen gemakkelijke stap na een carrière die in 1986 begon als gemeenteraadslid in de toen nog zelfstandige gemeente Horn. 20 jaar was ik raadslid, dik 20 jaar wethouder en 14 jaar locoburgemeester. Mooie, uitdagende en intensieve jaren. Ik heb getracht op te komen voor de belangen van de individuele burger, zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen.

Zeven keer mocht ik lijsttrekker zijn voor onze partij.

Ik heb me steeds gesteund geweten door een grote en trouwe achterban. Hiervoor ben ik veel dank verschuldigd. Samen Verder is een fijne partij met ruimte voor ieders inbreng. Ik heb er altijd fijne en gedreven collega’s ontmoet die door jarenlange ervaring veel deskundigheid hadden opgebouwd. De contacten waren altijd vriendschappelijk. Er is veel positiviteit.  Daardoor is er veel bereikt in de voorbije jaren. Ik kijk met trots en genoegen terug op mijn bestuurlijke loopbaan in Horn, Haelen en Leudal. Anderen moeten nu het stokje overnemen.

Ik hoop dat onze partij haar positie in de samenleving kan blijven innemen. Waar het kan zal ik me blijven inzetten voor Samen Verder.

De fractie heeft besloten om Michel Graef voor te dragen als mijn opvolger. Een logische keuze. Michel is jong, deskundig en ambitieus. In de afgelopen zes jaar heeft hij aangetoond klaar te zijn voor het wethouderschap. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het kan.

Uiteraard ben ik bereid hem te adviseren en bij te staan.  

Hartelijk dank voor de jarenlange sympathie, trouw en steun.

Ik wens u van harte alle goeds toe.

Arno Walraven

 

Horn, 17 november 2020"

 

Foto gemeentehuis: Leon van Lier/ foto Arno Walraven: Samen Verder

 

Tags
Wellicht interessant