img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-1-2021 09:18

Arno Walraven benoemd tot Ereburger van Leudal

Heythuysen - 12 januari 2021 - Vanavond tijdens de online bijzondere raadsvergadering van de gemeente Leudal nam Arno Walraven afscheid als wethouder van de gemeente Leudal. Tijdens zijn afscheid werd hij op voordracht van het college van burgemeester en wethouders benoemd tot Ereburger van Leudal. Burgemeester Désirée Schmalschläger sprak de nieuwe Ereburger toe en overhandigde hem de bijbehorende versierselen.

img

Politieke loopbaan Arno Walraven

Zijn politieke carrière begon in 1986 als raadslid van de gemeente Horn en duurde zonder onderbreking voort tot nu. Hij is in totaal ruim 20 jaar raadslid geweest en bij zijn afscheid op 12 januari 2021 meer dan 20 jaar wethouder. In de periode voor de invoering van het duale stelsel was hij gedurende 6 jaar zowel wethouder als raadslid. In 2002 werd hij benoemd tot wethouder van de gemeente Haelen en stopte zijn raadslidmaatschap.

Voor zijn langjarige inzet als volksvertegenwoordiger is hij in dat jaar Koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In 2007 ging de gemeente Haelen op in de gemeente Leudal. Arno Walraven werd benoemd tot wethouder van de nieuwe gemeente. Hij is een pragmatisch denker die altijd gedreven werd door hart voor ‘de zaak’ en voor de mensen.

Afscheidsbrief Arno Walraven

Op 17 november 2020 maakte Arno Walraven in een brief aan de leden en sympathisanten van Samen Verder bekend dat hij om gezondheidsredenen per 1 januari 2021 zijn functie als wethouder neerlegt.  

Over het Ereburgerschap

Volgens de verordening tot toekenning van het Ereburgerschap gemeente Leudal, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2019, kan het Ereburgerschap worden toegekend aan personen die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt, als blijk van grote waardering en dankbaarheid.

Foto gemeentehuis: Leon van Lier/ foto Arno Walraven: Samen Verder

 

Wellicht interessant