img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-6-2022 11:51

Flexibiliteit en verbinding centraal in nieuw ondernemingsplan OML

Midden-Limburg - 30 juni 2022 - ‘Flexibiliteit en Verbinding’,  is de titel van het nieuwe ondernemingsplan van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 2022-2026. OML ziet haar toegevoegde waarde in het creëren van een goed vestingsklimaat voor bedrijven én hun omgeving. Die ambitie heeft OML in het nieuwe ondernemingsplan vertaald in strategische opgaven voor de komende jaren. 

img

Basisprincipes

OML’s dienstverlening stoelt daarbij op de volgende basisprincipes:
-          regio-denken boven gemeentelijk denken;
-          balans maatschappelijk ondernemen en renderend investeren;
-          zelfstandig opereren binnen kaders.

Het belang van de regio staat voorop, ook bij de vijf deelnemende Midden-Limburgse gemeenten: Roermond, Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. Het juiste bedrijf moet immers op de juiste plek gevestigd kunnen worden. Dat staat los van gemeentegrenzen.

Daarnaast zoekt OML de balans tussen maatschappelijk ondernemen en renderend investeren. Denk daarbij onder meer aan duurzaamheid, efficiënt gebruik van ruimte, goede landschappelijke inpassing en een gezonde leefomgeving.

Strategische opgaven

Hans Coppus: “De zoektocht naar de beste bedrijfslocatie vraagt om zorgvuldig, toekomstbestendig omgaan met de schaarse gronden en dat er tegelijkertijd ruimte is en blijft om te ondernemen."

Dat maakt één van de strategische opgaven voor OML ook direct helder, namelijk de (her)ontwikkeling en revitalisering van (werk)locaties op een duurzame en circulaire manier. Daarbij zoekt OML de synergie tussen bedrijven en werklocaties, met het belang van de regio voorop. De balans moet goed zijn: werken, shoppen, leren, wonen én recreëren. 

Een andere strategische opgave betreft het meervoudig en multifunctioneel ruimtegebruik. Hierbij is met name aandacht voor lokaal en regionaal midden- en kleinbedrijf en nieuwe ontwikkelingen die daarop zijn gericht.
 
Daarnaast werkt OML continu aan verdieping van de samenwerking op alle niveaus in haar netwerk: van overheid tot ondernemers, van maatschappij tot onderwijs. Van ondernemersnetwerken tot kenniswerken, van bestuurlijke netwerken tot netwerken van financiers, investeerders en subsidieverstrekkers. Lokaal, (eu)regionaal, nationaal en internationaal. OML hecht aan verbinding.Het nieuwe ondernemingsplan geeft een duidelijk kader waarbinnen OML flexibel en verbindend kan opereren.

“Zo geven we als OML, ondernemers, letterlijk en figuurlijk, de ruimte.”

Hier kunt u het ondernemingsplan downloaden.

Foto's OML

Wellicht interessant