img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

11-7-2022 19:00

Zomernummer 2022 'Rondom het Leudal' is uit

Leudal - 11 juli 2022 - Het zomernummer - nr. 186 - van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal, is verschenen. Met bijdragen van Bert Heijnen, Ton Lemaire, Jo Wijnen, Jac Wijnands zaliger, Hugo Levels, Eric Munnicks en weerman Thijs Zeelen. Ook deze editie is weer rijk geïllustreerd met ca. 25 foto's en illustraties. Als u abonnee wordt, ontvangt u gratis alle 4 nummers die in 2021 zijn verschenen plus het boek “Het Leudal in prentbriefkaarten”!

img

De abonnees kunnen weer genieten van een aantal gevarieerde artikelen:

- Bert Heijnen is op bezoek geweest bij de 86-jarige Tjeu Vossen in Haelen, de laatste boer van Haelen. Hij gaat in op de levensloop van deze goed van de tongriem gesneden vrijgezel, die aangeeft dat vrijgezellen 10 jaar langer leven dan getrouwde paren….

- Ton Lemaire betuigt zijn respect voor de boom als meest indrukwekkende verschijning in het plantenrijk. Bomen en met name oude bomen moeten beschermd worden. Hij woont al decennia in Frankrijk, maar zijn liefde voor het Leudal is blijvend.

- Jo Wijnen verhaalt op zijn kenmerkende humoristische wijze over de verandering van eetgewoontes vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw, waarbij de soep, de aardappelen en de pudding nog uit een bord werden gegeten aan een blank geschuurde tafel.

- Jac Wijnands zaliger beschrijft de geschiedenis van het buitencentrum “De Spar” in Haelen, dat  in 1938 werd opgericht als bivakplaats voor Jonge Wachters. In de oorlog werd het een schuilplaats voor onderduikers en werden er illegale culturele bijeenkomsten gehouden. Thans is het een aantrekkelijk buitencentrum voor jeugdgroepen.

- Enkele leden van IVN en Studiegroep Leudal beschrijven opvallende wegbermplanten in en rondom het Leudal. In dit nummer het rapunzelklokje.

- Hugo Levels en Eric Munnicks geven een terugblik op de totstandkoming van de vier delen van hun standaardwerk over de oorlog in Limburg “Waar blijven de Bevrijders”, waarbij ook het Leudal een belangrijke rol heeft gespeeld. Het vierde deel wordt in het artikel uitgebreid besproken.

- Thijs Zeelen vertelt uitgebreid over de zonnige en droge lente van 2021 met in de weerhistorie de warme en droge zomer van 1934, toen onweersbuien voor veel schade zorgden.

- Op de achterzijde een aantal mooie vergelijkingsfoto’s van Baexem in 1938 en 2022. 

Heeft u belangstelling voor de cultuurhistorie van en de natuur in het Leudalgebied? Word dan voor € 17,00 abonnee met ingang van 2022 en ontvang elk kwartaal het tijdschrift 'Rondom Het Leudal'. Als welkomstgeschenk ontvangt u gratis alle 4 nummers, die in 2021 zijn verschenen plus het boek “Het Leudal in prentbriefkaarten”!. 

U kunt zich opgeven als abonnee per email via studiegroep.leudal@hetnet.nl of telefonisch via administrateur Peter Terstappen 06-53530871 of redactievoorzitter Frits van Horne 0475-593767.

De Stichting Studiegroep Leudal is een particuliere organisatie die zich bezighoudt met de studie van de natuur, de geschiedenis en de milieuproblematiek van het Leudal en omgeving.  

Foto Studiegroep Leudal (Tjeu Vossen)
110722/HvL

Wellicht interessant