img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-9-2022 15:25

Buurtbemiddeling - eerste hulp bij burenruzies

Midden-Limburg - 19 september 2022 - Zaterdag 24 september is Nationale Burendag! Maar helaas is niet elke buur een goede vriend. Jammer is dat, want goed contact met de buren is veel waard. Helaas neemt het aantal conflicten tussen buren jaarlijks toe. Ook in onze regio. Daarom investeren de Midden-Limburgse gemeenten in buurtbemiddeling, om het contact te helpen herstellen. Buurtbemiddelaars luisteren naar beide partijen en ondersteunen bij het oplossen van het probleem en het herstellen van het contact.

img

Buurtbemiddelaar John: “Het begint met een irritatie om een kleinigheid, maar als deze blijft bestaan, kan het leiden tot grote problemen. Als we de communicatie weer op gang krijgen, komt de casus vaak tot een bevredigend einde.” 

Zo’n 50 onafhankelijke en vrijwillige buurtbemiddelaars staan in Midden-Limburg klaar om buren te helpen bij een (dreigend) conflict. Zij werken vrijwillig en onafhankelijk, en wat je met de buurtbemiddelaar bespreekt blijft vertrouwelijk.

Buurtbemiddelaar John zocht na zijn pensionering een zinvolle tijdsbesteding: “Buurtbemiddeling geeft mij veel nieuwe inzichten, bijvoorbeeld in diverse culturele achtergronden, maar ook hoe belangrijk het is om elkaar iets te gunnen. Ik heb een goede verstandhouding met mijn buren en wens dat anderen ook toe." 

Buurtmiddelaar worden?

Wie ook wil werken als bemiddelaar, kan contact opnemen via de website proteionbuurtbemiddeling.nl

Loopt het niet lekker tussen u en uw buren? Dan zijn er buurtbemiddelaars, die luisteren naar beide partijen, ondersteunen bij het oplossen van het probleem en het herstellen van het contact.

Over Buurtbemiddeling

De buurtbemiddelaars van Proteion Buurtbemiddeling helpen buren met een (dreigend) conflict om samen een oplossing te vinden. Dat gaat van kleine irritaties tot uit de hand gelopen situaties waarbij ook de gemeente, woningcorporatie en politie betrokken kunnen zijn. De onpartijdige bemiddelaar luistert naar beide partijen en bespreekt met hen de manieren om een probleem op te lossen en het contact en de communicatie tussen buren te herstellen, en zo de leefbaarheid te vergroten.

Voor deze laagdrempelige dienstverlening zijn  zo’n 50 buurtbemiddelaars actief in onze regio, die worden begeleid door Proteion Buurtbemiddeling. Het is een landelijk succesvolle aanpak die in Midden-Limburg wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten: Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Weert.

De aanpak en resultaten worden toegelicht op de website proteionbuurtbemiddeling.nl.

Foto Gerard Verhagen|Proteion
190922/HvL

Wellicht interessant