img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

31-3-2019 11:30

Missiebureau Roermond helpt slachtoffers Mozambique

Roermond - Het Missiebureau van het bisdom Roermond geeft € 5.000 noodhulp aan de slachtoffers van de orkaan Idai in Mozambique. Dit bedrag wordt aangevuld met giften die voor dit doel bij het Missiebureau binnenkomen. De orkaan heeft een enorme ravage aangericht in het zuidoosten van Afrika. In Mozambique is de stad Beira volledig verwoest. Bijdragen voor de ramp zijn welkom op rekeningnummer NL27 INGB 0001 0450 00 van het Missiebureau Roermond, o.v.v. ‘Noodhulp orkaan Idai’. Het geld dat op deze rekening binnenkomt, wordt samen met de gift van het Missiebureau rechtstreeks overgemaakt naar het bisdom Beira. 

img

De orkaan heeft aan minstens 350 mensen het leven gekost en tienduizenden dakloos gemaakt. Het Missiebureau Roermond is geraakt door het grote aantal mensen dat zowel in Mozambique, Malawi als Zimbabwe door het natuurgeweld is getroffen.

Elianne van den Heuvel, directeur Missiebureau: “We hebben contact gehad met aartsbisschop Claudio Dalla Zuanna van het zwaar getroffen Beira in Mozambique. Hij heeft een dringende oproep tot hulp aan ons gedaan. Zijn bisdom staat klaar staat om te helpen zodra dit mogelijk is. De storm is inmiddels gaan liggen, maar het blijft hard regenen. Het gebied staat grotendeels onder water, wat de directe hulpverlening bemoeilijkt. Mensen hebben al dagenlang niet gegeten. De prioriteit ligt op de verstrekking van voedsel, schoon drinkwater en onderdak. De aartsbisschop is dan ook zeer verheugd over de toegezegde steun.” 

Paus Franciscus riep woensdag tijdens de wekelijkse audiëntie op tot gebed en hulp voor alle slachtoffers. "Ik vertrouw de vele slachtoffers en hun families toe aan de genade van God, en ik smeek troost en steun aan hen die getroffen zijn door deze ramp", zei hij.

Wellicht interessant