img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-1-2023 16:30

117 Gemeentebomen in Neer, Heythuysen en Horn worden vervangen

Neer/Heythuysen/Horn - 19 januari 2023 - Bomen en plantsoenen hebben een bepaalde levensduur. Op een gegeven moment ontstaan er open plekken, wortelonkruid en verkeren de planten niet meer in goede gezondheid. Na controle is gebleken dat in Neer, Heythuysen en Horn in totaal 117 bomen (beuken) vanwege boomveiligheid moeten worden verwijderd. Hiervoor hiervoor worden in het plantseizoen 2023 (november-december) 284 bomen herplant.

img

Om te kunnen blijven voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau, zoals dit beschreven staat in het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2018-2028 en het Beheerplan Groen en Wegen 2019-2022, worden de gemeentebomen en plantsoenen in de gemeente Leudal waar nodig vervangen.

Wethouder Robert Martens: “Jaarlijks keuren we het gemeentelijk bomenbestand op boomveiligheid. Dan wordt gekeken naar gebreken van de bomen en wat nodig is aan onderhoud. Hierbij kun je denken aan het verwijderen van dood hout, verdergaand boomonderzoek, maar ook het verwijderen van een boom. Dit laatste gebeurt alleen wanneer er geen alternatieven zijn om de boom duurzaam te behouden.”

Bomen verwijderen

De bomen, staande langs de wegen Brumholt Neer, Aan de Heibloem Heythuysen, Caluna Heythuysen, Aan de Bergen Heythuysen, Hollander Heythuysen, Reulisweg Heythuysen en Rijksweg Horn, zijn gecontroleerd en een groot deel van de beukenbomen (Fagus sylvatica), staande langs deze wegen, zijn aangetast door zonnebrand. Daarnaast hebben veel bomen een afstervende kroon, een zwamaantasting, zwaar dood hout en een slechte bladbezetting.

De slechte conditie en vitaliteit van deze bomen is onder meer te wijten aan de ouderdom van de bomen en de relatief droge groeiseizoenen de afgelopen jaren. In verband met de boomveiligheid worden 117 oude grote beuken verwijderd en hiervoor worden in het plantseizoen 2023 (november-december) 284
bomen herplant.

Tijdens de kap- en snoeiwerkzaamheden kan er tijdelijk enige overlast ontstaan op de werklocaties. In enkele gevallen wordt de weg tijdelijk afgesloten en is er een omleiding. Er wordt hier gebruik gemaakt van verkeersregelaars.

Nee, tenzij

Wethouder Robert Martens: “Bij het verzoek om een gemeenteboom te kappen, geldt altijd: “nee, tenzij”. Wanneer hinder wordt ervaren wordt in de regel géén gemeenteboom gekapt. Is een boom echter onveilig of is er een goedgekeurde omgevingsvergunning of bestemmingsplan, dan wordt overgegaan tot het kappen van de betreffende gemeenteboom of houtopstand. Uiteraard wordt tijdens het proces om te komen tot een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan zorgvuldig omgegaan met bomen. Ons uitgangspunt is altijd dat bomen behouden blijven. Wanneer gemeentebomen worden gekapt die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke Bomenlijst, wordt ook altijd herplant uitgevoerd.”

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden, de kap van de bomen en dergelijke is te vinden op deze gemeentelijke webpagina.  

stockfoto
190123/HvL

Wellicht interessant