img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

Nieuws
Ontwerp-inpassingsplan N280 Leudal ligt ter inzage
8-6-2021 15:04

Midden-Limburg - 8 juni 2021 - Op dinsdag 1 juni hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het ontwerp-provinciaal inpassingsplan N280 Leudal vastgesteld. Hierin staat hoe de provinciale weg N280 opnieuw wordt ingericht.  Het gaat om het weggedeelte tussen de kruising met de N273 (Napoleonsbaan) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler. Dit plan, het MER, het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en bijbehorende stukken, liggen van 9 juni tot en met 21 juli 2021 voor iedereen (digitaal) ter inzage.  

Online informatiebijeenkomsten N280 Leudal
29-4-2021 20:45

Leudal - 29 april 2021 - De vaststelling van het Milieueffectrapport (MER) en ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (ontwerp-PIP) is waarschijnlijk in mei 2021. Alle onderzoeken en plannen hiervoor zijn eind april klaar. Als alles volgens de planning verloopt, gaan de plannen begin juni ter inzage. Rond die tijd wordt een digitale algemene informatiebijeenkomst georganiseerd over het hele project. U kunt hierbij zijn. Op 27 mei is er een online bijeenkomst speciaal voor de inwoners van Baexem. 

Extra brengvoorziening tuinafval in Baexem gaat weer open
17-3-2021 12:31

Baexem - 17 maart 2021 - Vanaf zaterdag 20 maart is de extra brengvoorziening in Baexem voor groen- en snoeiafval weer geopend. Heeft u veel tuinafval? Maak dan gebruik van de extra brengvoorziening tuinafval aan de Conenweg in Baexem. Net als op de milieuparken is het afleveren van groen- en snoeiafval op de brengvoorziening in Baexem gratis.

Juweeltje van de week #48 - Hart voor Baexem
7-2-2021 11:49

Baexem - 7 februari - Ons 48e 'juweeltje van de week' is het Hart voor Baexem, in het dorp Baexem (hoe kan het ook anders), in de gemeente Leudal. Dit hart staat bij de kerk in het centrum van het dorp en zoals je ziet is het op dit moment helemaal carnvalssfeer gebracht. Het hart heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis...  lees snel verder.  

Boaksumse Vasteloaves Bènnezit Kwis - gaef dich op!
25-1-2021 19:20

Baexem - 25 januari 2021 - Het carnavalsseizoen is dit jaar anders dan anders, ook in Baexem. Geen Prins, geen Bonte Avond en geen optocht. Om het leed iets te verzachten organiseren KV De Plekploasters en De Oude Smidse samen de eerste online Boaksumse Vasteloaves Bènnezit Kwis op zaterdag 13 februari vanaf 20.11 uur. Heb je zin in een gezellige, carnavaleske avond over met name de Boaksumse vastelaovendj? Geef je dan snel op!