img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-2-2023 18:05

Leudal zoekt invulling overtollig gemeentelijk vastgoed

Heythuysen - 14 februari 2023 - De gemeente Leudal zoekt invulling voor overtollig vastgoed in de kernen Horn, Ittervoort, Neer en Haelen. Hiervoor heeft de gemeente beleid opgesteld, waarbij de verkoop gebeurt aan de hand van vooropgestelde procedures. Bij de verkoop speelt ook de maatschappelijke meerwaarde die de nieuwe invulling krijgt, een belangrijke rol.

img

Wethouder Michel Graef: “Dit betekent bijvoorbeeld dat de verkoop van een vastgoedobject een bijdrage gaat leveren aan onze doelstelling om extra woningen te realiseren. In dit geval kunnen we er dan bewust voor kiezen het object daarvoor te bestemmen of voorwaarden te stellen die verplichten tot bouw van woningen. Daarnaast zorgt verkoop van het overtollig vastgoed ervoor dat er weer invulling wordt gegeven aan het object, wat leegstand en (risico op) vandalisme en verloedering van de omgeving vermindert.”

Betreffende gemeentelijke vastgoedobjecten 

- Dorpstraat 24, 6085 BG, Horn. Dit betreft een half-vrijstaande woning.
- Platanenweg 2, 6014 AP, Ittervoort. Dit betreft een voormalige kinderdagopvang.
- Ulensvaren, 21 nabij 6086 GC, Neer. Dit betreft een perceel grond.
- ’t Veurtje, 6086 CH, Neer. Dit betreft een perceel van de voormalige gemeentewerf.
- Burg. Aquariusstraat 9 Naast, 6081 AV, Haelen. Dit betreft een perceel grond.

Verkoopbeleid

Bij de verkoop van dit vastgoed zijn drie procedures mogelijk:

1. Verkoop “as is/where is” op hoogste bod: de prijs is hierbij leidend.
2. Verkoop op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI): hierbij zijn prijs en kwaliteit van de herbestemming bepalend. Er worden hiervoor selectie- en gunningscriteria vastgesteld die zijn gericht op voor de gemeente belangrijke en of gewenste invullingen.
3. Verkoop aan vooraf geselecteerde marktpartij op grond van een specifieke, veelal maatschappelijke functie, waarbij verwacht wordt dat enkel die marktpartij die functie kan invullen op die plek. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het beleid of de te verkopen vastgoedobjecten, neem contact op met info@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer 0475-85 90 00 ter attentie van Richard Custers.

Stockafbeelding
140223/HvL

Wellicht interessant