img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

16-3-2023 16:45

Meer tijd voor haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Roermond en Buggenum-Haelen

Buggenum/Haelen/Roermond - 16 maart 2023 - De gemeente Roermond heeft in overleg met de gemeente Leudal onderzoek laten doen naar de constructieve (on)mogelijkheden voor de fietsverbinding tussen Roermond en Buggenum/Haelen en de te verwachten kosten. Naar aanleiding van dit onderzoek vragen beide gemeentes de Provincie Limburg om meer tijd en om de reeds gereserveerde middelen beschikbaar te houden tot duidelijk wordt of de uitvoering van de fietsverbinding haalbaar is.

Haalbaarheidsstudie

In 2018 startte in samenwerking met de provincie en de gemeente Roermond een haalbaarheidsstudie naar een langzaam verkeer verbinding tussen Roermond en Buggenum / Haelen. Volgens de haalbaarheidsstudie (maatschappelijke kosten en baten analyse) krijgt de fietsverbinding ter hoogte van de spoorbrug Buggenum een hoge score. Door het creëren van de oost-west verbinding over de Maas en het Lateraalkanaal zal de bereikbaarheid voor onder andere utilitaire fietsers, maar ook toeristisch fietsverkeer in de regio enorm toenemen. Een groot gebied - van Haelen, Buggenum, Roggel tot aan Helden/Panningen - komt hierdoor binnen een fietsafstand van circa 15 kilometer van de binnenstad van Roermond te liggen.

Positieve impuls

De voorzieningen die in Roermond aanwezig zijn op het gebied van retail, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, horeca en recreatie worden daarmee voor een groot aantal dorpen (beter) bereikbaar, waardoor er een grote positieve impuls ontstaat op het woon- en werkklimaat en de leefbaarheid in de regio. Ook voor wandelaars zal een aantrekkelijke verbinding tussen het Leudal gebied en de Meinweg een impuls geven.

Versterkende werking

Hier komt nog bij dat sinds 2019 een aantal maatschappelijke opbrengsten zijn versterkt door onder andere de Covid-crisis. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoeken waaruit een toenemend besef van de kwaliteit van de eigen leefomgeving en het belang van buiten en actief bezig zijn blijkt. Dit heeft zich de afgelopen jaren vertaald in een toename van het aantal fietsers en een nog grotere vraag naar goede fietsverbindingen.

Intentieverklaring

De fietsbrug is onderdeel van de Hoogwaardige Fietsverbinding Midden-Limburg (zie tweede foto van Provincie Limburg). Hiervoor is in 2021 een intentieverklaring ondertekend met gemeenten Nederweert, Leudal, Roermond, Roerdalen en provincie Limburg voor het gezamenlijk uitvoeren van een verkennende tracéstudie.

stockfoto
160323/HvL

Wellicht interessant