img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

2-4-2024 13:20

Loeren bij de boeren 2024

Ospel/Meijel - 2 april 2024 - Op zondag 28 april wordt de 11e editie van Loeren bij de Boeren georganiseerd, ditmaal in Ospel en Meijel. De gratis fietstocht voor de hele familie voert langs diverse boerenbedrijven. Het thema van deze editie is 'Landbouw en Natuur'. De fietstocht door het platteland is ongeveer 30 km, waarbij er diverse doe-activiteiten voor jong en oud zijn opgezet. Ook dit jaar is er ook een autoroute uitgestippeld langs de deelnemende bedrijven.

Landbouw en Natuur

De agrarische sector ontwikkelt en vernieuwt zich steeds om zo aan de eisen van de huidige tijd te kunnen voldoen. Met name verantwoord ondernemen, innovatie en duurzaam produceren krijgen veel aandacht. Ook wordt van de ondernemer verwacht dat hij de juiste vakkennis heeft en in dialoog met zijn omgeving en consument blijft. De agrariër wil een eerlijk product produceren in een open en transparante werk- en vitale leefomgeving.  

Bezoekers krijgen verder ook informatie over waar de boeren vandaag de dag mee bezig zijn en hoe zij hun bedrijf met behulp van moderne, biologische en duurzame landbouw- en teelttechnieken runnen. U kunt ook informatie krijgen over dierenwelzijn, agrarisch natuurbeheer en hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken maar ook waar de schuurvlakken en de uitdagingen zitten. Soms met vergaande gevolgen en het onmogelijk lijkt om Landbouw en Natuur op bepaalde locaties samen te laten gaan. Verder geeft het Waterschap Limburg u inzicht in hun werkzaamheden op hun dagadres

Deelnemende bedrijven

Bo-Vers, Asperges, varkens en Boerderijwinkel, Ospel

Aards, Agroforestry, Ospel

Verkooijen Oesterzwammen, Paddenstoelenteelt, Ospel

Mts. Jacobs, Varkens, kalveren en loonwerk, Ospel

Boomkwekerij Giel Hekers v.o.f., Boomkwekerij, Ospel

Philipsen Melkvee v.o.f., Melkvee en zorgboerderij, Meijel (dagadres Waterschap Limburg)

Perk- en Kuipplantencentrum van Rees, Tuinbouw, Meijel

Op de FB-pagina van Loeren bij de Boeren is veel informatie te vinden over de deelnemende bedrijven, die van 10.30 uur tot 16.30 uur hun deuren openen voor het publiek.

Fiets- en Autoroute

Starten met de fietstocht/autotocht kan vanaf elk bedrijf, flyers met de route zijn terplekke beschikbaar.

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio!

220323/HvL 

Wellicht interessant