img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-11-2023 19:39

OLS 2023 sluit af met positief saldo

Born - 13 november 2023 - De organisatie van het OLS 2023 heeft ruim drie maanden na het feest de balans kunnen opmaken en op basis van de statuten besloten om een bedrag van € 85.000 beschikbaar te stellen voor de vrijwilligersuren die zijn gemaakt tijdens het succesvolle schuttersfeest in Born, medio dit jaar. In de statuten van de organiserende stichting staat namelijk dat de helft van het positieve saldo ten goede komt aan de organisaties die door de vrijwilligers hiervoor zijn aangewezen.

img

De vrijwilligers hebben allemaal samen ruim 31.000 uur gewerkt waardoor in eerste instantie een uurvergoeding van € 2,75 beschikbaar zou komen voor de verenigingen en instanties die zich hebben aangemeld. De leden van schutterij Sint Martinus Born hebben afgelopen week besloten om ruim € 8.000 te doneren aan de Stichting OLS Born 2013 ‘als dank en waardering voor alle hulp bij het welslagen van het prachtige OLS- feest in Born’. Dit leidt tot een uitkering van € 3,00 precies per vrijwilligersuur. 

Hoeveel de aangemelde clubs in de regio precies krijgen, is uiteraard afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat gewerkt heeft voor die specifieke organisatie en het aantal uren dat die vrijwilligers actief zijn geweest.  

Er waren voorafgaand, tijdens en na het Oud Limburgs schuttersfeest rond de 1300 vrijwilligers actief en mede dankzij hen is het grootste schuttersfeest van de beide Limburgen een succes geworden. "Je kunt stellen dat de ruim € 90.000 die nu naar verenigingen en instanties in de regio gaat, voor velen een welkome bijdrage is. Organisaties in Born en omgeving die hebben meegedaan, krijgen een extra financiële impuls en dat was van het begin af aan een van onze doelstellingen”, aldus een tevreden voorzitter Pieter Meekels van de stichting OLS Born 2023.

In totaal krijgen meer dan honderd verenigingen, clubs en instanties een bijdrage. Onder hen ook maatschappelijke organisaties als het Toon Hermanshuis, Hospice Bronnerhof in Born, Speeltuin De Paddenstoel en Kasteelpark Born.

De uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding aan de verenigingen vindt binnen nu en een aantal dagen plaats.

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
131123/HvL 

Wellicht interessant