img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

5-1-2024 11:39

Programma uitvaart oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond

Roermond - 5 januari 2024 - Zestien bisschoppen - uit Nederland, België en Duitsland - doen op zaterdag 6 januari hun collega Mgr. Harrie Smeets uitgeleide naar zijn laatste rustplaats. Hoofdcelebrant in de pontificale requiemviering in de Sint-Christoffelkathedraal is bisschop Hans van den Hende van Rotterdam. De uitvaart van Mgr. Smeets wordt zaterdag vanaf 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden op  L1. Hieronder het programma op zaterdag 6 januari:

img

Hoofdcelebrant in de pontificale requiemviering is bisschop Hans van den Hende van Rotterdam, die ook voorzitter is van de bisschoppenconferentie. Ook de pauselijke nuntius in Nederland Mgr. Paul Tschang In-Nam en kardinaal Wim Eijk van Utrecht zijn aanwezig. Daarnaast komen bijna alle andere Nederlandse bisschoppen en enkele emeritus-bisschoppen. Vanuit de aangrenzende buitenlandse bisdommen zijn de bisschoppen van Hasselt, Aken en Münster aanwezig. De bisschop van Luik laat zich vertegenwoordigen door zijn vicaris-generaal, net als de bisschop van Breda.

De uitvaart van de op 20 december overleden bisschop Harrie Smeets begint om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Vanaf ongeveer 10.15 uur wordt de baar met het lichaam van de bisschop vanaf de Caroluskapel in een stoet met de zestien aanwezige bisschoppen, twee abten, de leden van het kathedraal kapittel en meer dan 130 priesters en diakens naar de kathedraal begeleid. In de stoet lopen ook vertegenwoordigers van de Limburgse schutterswereld mee en leden van de diverse ridderorden. Onder hen een grote groep Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem, waarvan Mgr. Smeets lid was en ook enige tijd grootprior is geweest.

In de processie worden ook de bisschoppelijke regalia van Mgr. Smeets meegedragen: zijn staf, zijn mijter en het schild met zijn bisschopswapen, dat tot aan zijn terugtreden op de bisschopszetel in de kathedraal heeft gehangen. Als de stoet bij de kathedraal arriveert, begint daar om 10.30 uur de requiemmis met de liturgie die gebruikelijk is bij iedere kerkelijke uitvaart.

Na de mis wordt Mgr. Smeets door zijn familie, de aanwezige bisschoppen en de kanunniken begeleid naar het Oude Kerkhof in Roermond. Daar wordt hij vervolgens bijgezet in de bisschoppelijke grafkapel.

Bijwonen van de uitvaart in de kathedraal kan alleen door mensen die daarvoor kaarten hebben aangevraagd. Zij hebben deze inmiddels ook ontvangen. De uitvaart van Mgr. Smeets wordt zaterdag vanaf 10.00 uur rechtstreeks op TV uitgezonden door L1.  

De grafkapel op het Oude Kerkhof in Roermond wordt tijdelijk opengesteld voor publiek.  

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
050124/HvL

Wellicht interessant