img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-2-2024 14:28

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) geeft uitleg over financiële situatie

Midden-Limburg - 8 februari 2024 - Naar aanleiding van een krantenartikel begin dit jaar over de financiële situatie bij Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), hebben de ouders van leerlingen van de SOML-scholen (SG St. Ursula, BC Broekhin, Vrijeschool Broekhin, Connect College, Grescollege, NT2 Mundium College, ROER College Schöndeln, Wings Agora en Wings Niekée) een brief ontvangen waarin SOML nadere uitleg geeft over de financiële situatie: 

img

"Beste ouders / verzorgers en leerlingen,

...(Naam school, red.) is onderdeel van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). Begin dit jaar stond een artikel over SOML in de krant. Dit artikel ging onder andere over de financiële situatie bij SOML. In deze brief geven wij u hier graag meer uitleg over.

Toekomstplannen

Elk jaar stellen SOML-scholen een begroting op. In een begroting staan de verwachte inkomsten, onze plannen en wat die waarschijnlijk gaan kosten. Als het goed is, zijn de inkomsten en uitgaven aan elkaar gelijk. Dan is er namelijk genoeg geld om alle plannen uit te voeren. De komende tijd krijgt het hele onderwijs minder geld dan de afgelopen jaren. Uit de SOML-begroting werd dan ook duidelijk dat de uitvoering van al onze plannen tussen 2025 en 2028 te veel geld zou gaan kosten.

Dat betekent dat we de komende maanden keuzes gaan maken, zodat we niet te veel geld uitgeven. Zo blijven we ook in de toekomst financieel gezond. Bij die keuzes zullen we uiteraard altijd uitgaan van de vraag ‘Wat is het goede voor de leerling?’ Zodra er meer duidelijk is over deze keuzes, zullen wij u meer informatie geven.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg SOML staat al jaren voor goed en persoonlijk onderwijs in Midden-Limburg. En dat blijft ook zo in de toekomst. Leerlingen kunnen bij ons altijd rekenen op onderwijs dat bij hen past. Onderwijs dat hen voorbereidt op de wereld van nu en morgen. Dat doen we vanuit onze kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en verbinding. En daar blijven al onze scholen en medewerkers elke dag voor gaan!"

Foto: Helian van Lier|DeltaLimburg.nl (SG St Ursula Horn)
080224/HvL

Wellicht interessant