img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

17-11-2021 13:10

Onderwijskoepel SOML scherpt coronamaatregelen aan

Midden-Limburg - 17 november 2021 - Ook bij de middelbare scholen in onze regio lopen de coronabesmettingen op. Niet alleen onder de leerlingen, maar ook onder medewerkers. Ondanks het feit dat er voor het voortgezet onderwijs geen extra maatregelen zijn aangekondigd, heeft Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) nu enkele vriendelijke doch dringende adviezen opgesteld voor de bij de onderwijskoepel aangesloten scholen, om zo het aantal besmettingen op de scholen terug te dringen. 

img

"We zien dat de gezondheidszorg in Noord- en Midden Limburg in toenemende mate onder druk staat en zelfs in gevaar komt. Passend bij de kernwaarden van SOML willen we er alles aan doen om het aantal besmettingen terug te dringen. Daarvoor moeten we het aantal bewegingen (en dus contacten) tot een minimum beperken, zonder dat het primaire onderwijsproces in gevaar komt. Zo hopen we niet alleen zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van eenieder én het leerproces van de leerlingen zo goed mogelijk te continueren, maar ook schoolsluitingen (zoals we die maar al te goed uit het nabije verleden kennen) in de toekomst te voorkomen."

Aangesloten scholen

Bij SOML de volgende scholen aangesloten: ROER College Schöndeln, Wings, Nt2 Mundium College en BC Broekhin in Roermond; Connect College in Echt; Grescollege in Reuver en Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn & Heythuysen.

Een van de aangesloten scholen is SG Sint Ursula Horn en ook deze school kampt met een stijgend aantal besmettingen onder leerlingen en medewerkers. Deze week hebben, in overleg met de GGD, klassen thuisonderwijs moeten volgen. Dat is de eerste keer dit schooljaar. Daarnaast vallen er regelmatig lessen uit door besmettingen waardoor de organisatie van de school en de lessen onder druk staat.   

Vriendelijke doch dringende SOML-adviezen

- Mondkapjesadvies tijdens beweging
 
- Voor medewerkers, leerlingen en bezoekers komt een mondkapjesadvies tijdens bewegingen. Het advies van SOML is gedeeld met de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen van SOML)  ‘Mobiel met, zitten zonder’ wordt weer het advies (is geen verplichting).
 
- 1,5 meter afstand
 
- Voor medewerkers geldt het advies om daar waar mogelijk 1,5 afstand tot collega’s en leerlingen te houden. Waar dit niet gaat, is het advies om een mondkapje te dragen.
 
- Hybride lesgeven & lesmaterialen.
Lesmaterialen worden op één plek verzameld, zodat leerlingen die in quarantaine zitten (relatief) gemakkelijk op de hoogte kunnen blijven van de voortgang van de klas. Zit een docent in quarantaine, dan wordt geprobeerd daar waar mogelijk online lesgegeven. Zit een klas in quarantaine, dan zullen de lessen online doorgaan volgens het reguliere lesrooster.
 
- Activiteiten & vergaderingen
De prioriteit ligt bij de lessen. Bij alle overige activiteiten wordt steeds de afweging gemaakt of uitstel mogelijk is of dat de activiteit online kan plaatsvinden.   

- Clusterbesmettingen
Vanaf 3 besmette leerlingen in één klas gaat men uit van een cluster. Vanaf dat moment zal de GGD samen met de school komen tot een maatwerkoplossing. Nog steeds geldt dat alleen de GGD mag beslissen tot een quarantaineplicht voor een hele klas. De school mag uit voorzorg wel bijvoorbeeld een dag alle leerlingen uit een klas thuis laten blijven, maar vervolgadviezen moeten met het oog op de volksgezondheid echt door de GGD worden gegeven. Door de vele besmettingen lukt het de GGD op het moment niet om de school tijdig te informeren. Om toch alles in beeld te houden neemt de school contact op met de GGD over de te nemen stappen. 

- Besmetting in gezin
Hierover is onduidelijkheid ontstaan door wisselende boodschappen vanuit de overheid. De laatste informatie zal in de loop van deze week nog bijgewerkt worden op de pagina’s van de Rijksoverheid. De actuele situatie / informatie is wel al te vinden op www.soml.nl/coronavirus. Daar staat ook de actuele beslisboom. Hierbij de toevoeging dat het advies dat de GGD geeft na bron- en contactonderzoek leidend is.

- Zelftesten
De medewerkers en leerlingen kunnen op school zelftesten ophalen (bij de receptie). Door de inzet van zelftesten kunnen tijdig mogelijke besmettingen worden opgespoord.

- Testen
Het is en blijft belangrijk om bij klachten een test te laten afnemen bij de GGD.

171121/HvL  
 

Wellicht interessant