img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

21-6-2024 16:27

Schoolbestuur neemt voorgenomen besluit tot sluiting islamitische basisschool Alhambraa Roermond

Roermond - 21 juni 2024 - Het schoolbestuur Stichting Islamitische Educatie Zuid-Oost Nederland (IEZO) heeft het voorgenomen besluit genomen om de islamitische basisschool Alhambraa, gelegen in de Roermondse wijk Hoogvonderen, te sluiten per 1 augustus 2024. Te weinig leerlingen, onvoldoende bevoegde leerkrachten en onvoldoende zicht op verbetering van de onderwijskwaliteit hebben geleid tot dit voorgenomen besluit.

img

Het besluit is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad, die een adviesrecht heeft op een dergelijk belangrijk besluit. De ouders/verzorgers van leerlingen van de basisschool zijn geraadpleegd tijdens een daarvoor georganiseerde ouderavond op donderdag 20 juni.

Het voorgenomen besluit tot sluiting van de basisschool valt het schoolbestuur zwaar en is genomen “met pijn in het hart”, zo valt te lezen in haar persbericht van 21 juni. Er zijn meerdere redenen waardoor men geen andere mogelijkheid meer ziet dan sluiting. Tot het allerlaatste moment zijn alle inspanningen erop gericht geweest om het tij te keren voor de basisschool, maar de realiteit is dat dit niet gaat lukken.

Lerarentekort

De basisschool heeft – net als veel andere scholen – moeite om voldoende bevoegde leerkrachten te vinden. Dit heeft haar uitwerking op de onderwijskwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs heeft in maart 2024 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs op de basisschool. Daaruit volgde de beoordeling onvoldoende. Dit is het gevolg van het lerarentekort. Geprobeerd is om het lerarentekort op te lossen met inhuurkrachten, maar dat is niet gelukt. De inspectie heeft aangekondigd om in april 2025 weer langs te komen om te kijken of de basisschool dan wel voldoet aan alle gestelde normen. Dat gaat niet lukken, want de basisschool krijgt de formatie voor het komend schooljaar niet rond. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zijn er onvoldoende bevoegde leerkrachten om de onderwijskwaliteit te bieden die ouders/verzorgers en leerlingen mogen verwachten.

Onvoldoende zicht op verbetering

De PO-Raad is verzocht om begeleiding met het programma Goed Worden, Goed Blijven (GWGB). Dat programma is erop gericht om scholen te helpen bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit. De PO-raad heeft op basis van haar onderzoek geconcludeerd dat de benodigde verbeteringen waarschijnlijk niet haalbaar zijn omdat de mensen en middelen om deze opdracht te vervullen ontbreken.

Foto: Pixabay-NeiFo
210624/HvL

Wellicht interessant