img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-10-2019 03:52

Hoe ontvangt u het gemeentenieuws van Leudal?

Heythuysen - De gemeente Leudal vindt het belangrijk dat haar inwoners geïnformeerd worden over het gemeentenieuws. Nu en in de toekomst. Om meer inzicht te krijgen in hoe u het gemeentenieuws tot u neemt, heeft de gemeente een online enquête uitgezet. De gemeente Leudal nodigt u uit deze enquête in te vullen (kan geheel anoniem). 

img

De gemeente Leudal gebruikt diverse on- en offlinekanalen om het huidige gemeentenieuws te communiceren. Tijdens dit onderzoek maakt de gemeente Leudal bewust geen gebruik van haar eigen informatiekanalen, omdat deze onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Daarom heeft de gemeente onder andere aan DeltaLimburg.nl gevraagd deze enquête onder uw aandacht te brengen.

Met deze enquête wil de gemeente Leudal inzicht krijgen in de volgende onderdelen:
1. De frequentie van het lezen van het gemeentenieuws;
2. Wijze van het tot zich nemen van het gemeentenieuws;
3. De rubrieken/onderwerpen die het meest worden gelezen in het gemeentenieuws;
4. Het profiel en de behoefte van de lezer, en de niet-lezer;
5. Tips en tops rondom het gemeentenieuws.

De vragenlijst is in te vullen via deze link. De gemeente Leudal is blij met uw input.  
 

Tags
Wellicht interessant