img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

21-11-2022 17:05

Gemeente Leudal - resultaten enquête ondermijning

Heythuysen - 21 november 2022 - De gemeente Leudal werkt momenteel aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de periode tot 2026. Ondermijning is daar een onderdeel van. De ervaring, veiligheidsbeleving en mening van inwoners en ketenpartners is een belangrijke bron van informatie bij de totstandkoming hiervan. Daarom is er in de zomer een enquête over ondermijning gehouden, die door 1.034 inwoners zijn ingevuld. De resultaten zijn bekend, lees hieronder verder.

img

Waargenomen signalen

75% Van de respondenten geeft aan te weten wat ondermijning is en 56% geeft aan wel eens signalen ervan te hebben waargenomen. Deze signalen gaan over drugsproductie en dealen (39%), jeugdcriminaliteit (23%), witwassen (12%) en zorgfraude (12%).

Melden

75% Van de respondenten geeft aan signalen van ondermijning door te geven aan de politie, bij Misdaad Anoniem of het online meldpunt van de gemeente. Redenen om signalen niet te melden zijn de verwachting dat er niks met een melding gedaan wordt en de vrees niet anoniem te blijven. 41% van de respondenten geeft aan duidelijkere voorlichting over ondermijning te wensen. Ook voorlichting op scholen wordt daarbij genoemd.

Samenwerken

Burgemeester Désirée Schmalschläger: "De gemeente werkt samen met veiligheidspartners aan een veilige samenleving, maar ook inwoners en ondernemers spelen daar een belangrijke rol in. Het herkennen van signalen en het melden ervan is de eerste stap. Zo houden we samen onze omgeving veilig en leefbaar. Alle meldingen worden serieus genomen en anoniem behandeld."

Meer informatie

Zie www.leudal.nl/ondermijning

211122/HvL 

Wellicht interessant