img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-10-2019 06:00

Nationale Vrijwilligersdag 2019 in Roermond

Roermond -  Zaterdag 7 december 2019 is het Nationale Vrijwilligersdag. De gemeente Roermond wil ook dit jaar graag alle actieve vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige inzet. Stichting Wel.Kom Roermond heeft een programma samengesteld met maar liefst 10 workshops van uiteenlopende aard, zodat er voor iedereen naar verwachting een passende workshop bijzit. 

img

De meeste workshops spreken voor zich, maar om de keus voor jullie zo makkelijk mogelijk te maken worden hier alle workshops kort omschreven. Om zoveel mogelijk vrijwilligers de gelegenheid te geven deel te kunnen nemen hebben we het programma opgedeeld in een ochtend- en middagprogramma:

Locatie Vrijwilligersdag: Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50 Roermond

Ochtenprogramma: 9.30 uur: aankomst met koffie/thee; 10 - 12 uur: workshops

Middagprogramma: 13.30 uur: start met koffie/thee; 14 - 16 uur: workshops. 

Inschrijven voor de workshops: 

Van 11 t/m 19 november 2019 tussen 9 en 12 uur

Inschrijflocatie: balie van Stichting Wel.kom in de Donderie, Donderbergweg 47 49, Roermond

Inschrijving: s.v.p. aangeven welke workshop en wanneer (ochtend of middag). Inschrijven geschiedt op naam, organisatie en op postcode van de locatie waar u vrijwilligerswerk doet. Na de inschrijving krijgt u een kaartje mee, dit kaartje is tevens het entreebewijs. Voor alle workshops geldt Vol = Vol

Inschrijvingen per mail of telefonisch is NIET mogelijk. Een kaart meenemen voor een collega-vrijwilliger is mogelijk. Maximaal 4 kaarten per persoon, ook hiervoor geldt dat u de naam, organisatie en de postcode van de locatie waar diegene vrijwilligerswerk doet doorgeeft.
 

Tags
Wellicht interessant