img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

21-11-2019 01:10

College Leudal stemt in met plannen sportpark HEG Kelpen-Oler

Kelpen-Oler - De gemeente Leudal wenst te komen tot een nieuwe voetbalaccommodatie voor de vier dorpen Ell, Grathem, Kelpen-Oler en Hunsel. Hiervoor heeft het college dinsdag 19 november 2019 een raadsvoorstel vastgesteld met een investeringskrediet van € 5,4 miljoen. De nieuwe voetbalaccommodatie moet komen aan de Oranjestraat te Kelpen-Oler.
 

Daarnaast heeft ze ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan van agrarische bestemming naar sport bestemming. 

In 2016 klopten de voorzitters van de voetbalverenigingen GKC (fusievereniging van Grathem en Kelpen-Oler), RKESV (Ell) en RKHVC (Hunsel) bij de gemeente aan met het voornemen om te fuseren en zo een toekomstbestendige voetbalvereniging voor de kernen in Leudal-West te worden.

Daarnaast vroegen de clubs aan de gemeente om een unilocatie te ontwikkelen. Daarover is de raad op 14 december 2017 geïnformeerd over een locatiestudie naar de unilocatie. Uit de locatiestudie kwam naar voren dat de locatie aan de Oranjestraat in Kelpen-Oler de voorkeur heeft.Op 6 februari 2018 stelde de raad de locatie Oranjestraat Kelpen-Oler vast, echter met de wens onderzoek te laten uitvoeren naar de geschiktheid van het gebied in verband met de waterhuishouding.

Uit nader onderzoek blijkt dat er geen onoverkomelijke belemmeringen zijn om het gebied geschikt te maken voor de voetbalaccommodatie. Daarop is in maart 2019 gestart met de ontwikkeling van het ontwerp voor het nieuwe sportpark HEG Kelpen-Oler. Het investeringskrediet voor de nieuwe accommodatie is 5,4 miljoen.

Het investeringskrediet en het bestemmingsplan worden in de raadscommissie Sociaal op 25 november en Fysiek op 26 november 2019 besproken. Naar aanleiding daarvan is het aan de raad om op dinsdag 10 december 2019 het investeringskrediet en bestemmingsplan definitief vast te stellen.

De locatie van de nieuwe voetbalaccommodatie moet komen aan de Oranjestraat te Kelpen-Oler. De nieuwe accommodatie, voor de voetbalverenigingen, gaat bestaan uit een parkeerplaats, vier voetbalvelden, kleedlokalen, bestuurs- en bergruimte en een kantine bestaande uit 2 verdiepingen.
 

Tags
Wellicht interessant