img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

5-12-2019 04:10

11-jarige Xant wil kinderraad in gemeente Maasgouw

Maasbracht - Tijdens de commissievergadering van de gemeente Maasgouw op dinsdag 3 december hield de 11-jarige Xant Veugen uit Maasbracht een pleidooi voor de installatie van een kinderraad in de gemeente Maasgouw. Xant legde uit waarom hij de installatie van een kinderraad zo belangrijk vindt.  

Een kinderraad leert kinderen hoe een democratie werkt, hoe de gemeenteraad functioneert en hoe zij als jonge inwoners invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur.

Bovendien hebben kinderen en jongeren een eigen verfrissende blik op zaken. Een kinderraad kan zich buigen over thema’s die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren. Te denken valt aan de invulling van de openbare ruimte, sociale media en pesten.

Het is de bedoeling dat de kinderraad maximaal 3 keer per jaar vergadert. De vergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergaderingen worden vooralsnog voorgezeten door de burgemeester maar op termijn vervangen door een kinderburgemeester.

Ruim een jaar geleden heeft de gemeenteraad een motie van de fractie van de VVD met betrekking tot de instelling van een kinderraad unaniem gesteund. Het uiteindelijke besluit of er een kinderraad komt wordt door de gemeenteraad genomen tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 17 december 2019.

Foto en video: Pieter Cornelissen

Wellicht interessant