img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

24-1-2020 03:30

N280 Roermond - met ingang van 27 januari 2020

Roermond - Vanaf maandag 27 januari 2020 gaat de volgende fase in van de verdiepte ligging, het westelijk deel vanaf de kruising Wilhelminasingel richting Buitenop. Alle bestemmingen blijven bereikbaar, maar er zijn wel veel wijzigingen en daardoor ook enige verkeershinder. Via bewegwijzering worden weggebruikers in de juiste richting geleid.  

Vanaf de kruising Buitenop tot en met de kruising Wilhelminasingel worden de wegen aangepast. Verkeer rijdt de komende maanden over een verlengde, tijdelijke N280 aan de zuidkant van de toekomstige verdiepte ligging.  

Aangezien de N280 de slagader van de stad en haar omgeving is, vraagt dat wat van het projectteam en van de weggebruikers. Alle bestemmingen blijven bereikbaar, al geldt voor sommige bestemmingen wel een omleiding. De verkeerssituatie wordt echter anders de komende maanden. 

Zoals weggebruikers en omwonenden al tijdens eerdere bouwwerkzaamheden merkten, brengt het werken aan de N280 enige hinder met zich mee. Het is onmogelijk zo’n complexe operatie uit te voeren zonder enige vorm van hinder of omleidingen.

Het project moet eind 2021 gereed zijn, maar het projectteam heeft de ambitie om dit jaar al grotendeels klaar te zijn, zodat in 2021 alleen nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden. Momenteel loopt het project zo voortvarend, dat dit mogelijk lijkt.   

Meer informatie? Klik hier

Foto: N280verbindtRoermond.nl
 

Tags
Wellicht interessant