img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

11-2-2020 07:30

Landelijke ophokplicht commercieel gehouden pluimvee

Op 12 februari 2020, 0.00 uur, gaat voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting in Bretzfeld, Duitsland. De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door het virus uit wilde vogels. Over vier weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen. 

Omdat de recente besmetting in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen is er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is. De kans op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf wordt daarom groter ingeschat.
 
Over vier weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.
 
In Nederland geldt al een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting voor transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit de landen met uitbraken van vogelgriep. Deze maatregel geldt nu ook voor transporten uit Duitsland. Daar wordt door de NVWA op toegezien.
 
Inmiddels zijn uitbraken gemeld uit meerdere landen in Midden en Oost Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië, Duitsland en Oekraïne). De situatie aldaar is nog steeds zorgelijk. Ook zijn er eerder twee dode besmette wilde vogels gevonden, één in Polen en één in Duitsland vlakbij de Poolse grens. In Duitsland is tot nu toe één geval van vogelgriep bij gehouden pluimvee gevonden.

De maatregel wordt ingesteld door Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tags
Wellicht interessant