img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

28-2-2020 12:16

Het Sportplatform Maasgouw gaat aan de slag

Heel - Een van de doelen van het Sportakkoord Maasgouw is om intensiever samen te werken en kennis te delen tussen sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. Om die reden worden door het sportplatform periodiek ontmoetingen tussen sportaanbieders georganiseerd. Wij gingen een kijkje nemen tijdens de bijeenkomst op woensdag 19 februari 2020 in CC Don Bosco.

Daarnaast wordt het totale beweegaanbod in de gemeente Maasgouw inzichtelijk gemaakt en middels een mediacampagne gedeeld met de inwoners. Als er behoefte is aan een beweegaanbod dat niet in Maasgouw aanwezig is, wordt dit georganiseerd.  

Een belangrijke ambitie uit het Sportakkoord is om door ondersteuning, kennisoverdracht en advies sportaanbieders toekomstbestendiger te maken. Denk hierbij aan hulp bij het vinden van vrijwilligers. Net als hulp voor verenigingsbestuur en trainers om de vereniging toekomstbestendig(er) te maken.

Accommodaties en materialen worden met elkaar gedeeld. Door campagnes wordt aandacht besteed aan een gezonde leefstijl in een sportieve omgeving en de belangrijke rol van de sportvereniging in de kernen.

Foto en video: Pieter Cornelissen

Tags
Wellicht interessant