img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

25-3-2020 12:53

Duurzaam Leudal- Iedereen doet wat!

Leudal, 25 maart 2020 - Het energiebeleid van de gemeente Leudal heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op de grootschalige opwek van duurzame energie. In 2019 heeft dat geleid tot het verlenen van de vergunningen voor de windparken Heibloem en de Kookpan. Nu wil de gemeente graag komen tot een meer integrale aanpak voor energiebesparing bij woningen en bedrijven. Hiervoor is extra geld gereserveerd.

Deze integrale aanpak bestaat uit vijf pijlers:

Pijler 1-Transitievisie warmte
Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben met daarin voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting. Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning. Uiteindelijk moer dit ertoe leiden dat er in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt.

Pijler 2-Zon op daken
Volgens de landelijke Klimaatmonitor is in Leudal 14% van de daken voorzien van zonnepanelen. Ervan uitgaande dat tenminste 50% van de daken geschikt zijn is er dus nog veel potentie op daken die nog onbenut blijft. Om dit te stimuleren is het project Zon op daken gestart om woningeigenaren en bedrijven en ook maatschappelijk vastgoed te stimuleren om zonnepanelen op hun dak te liggen.

Pijler 3-Energiecharter bedrijven
MKB Limburg heeft werkveld energie van SML benaderd om een energiecharter voor bedrijven op te stellen, Midden-en Klein Bedrijven te stimuleren energie te besparen. Bedrijven gebruiken in Nederland nog altijd de meeste energie. Het gaat hier vooral om MKB bedrijven te adviseren en te stimuleren om ook te gaan besparen. Dit loopt naast het toezicht door de RUD op energiebesparende maatregelen die bedrijven in het kader van de Wet milieubeheer al verplicht zijn om te nemen.

Pijler 4-Regeling reductie energieverbruik
Het doel van de regeling is om huiseigenaren te helpen hun energiekosten te verlagen en hun wooncomfort te verbeteren door energie te besparen.

Pijler 5-Energieloket
Voorlichting over energiebesparende maatregelen, subsidies en het vergroten van het bewustzijn van de noodzaak om energiebesparing is al jarenlang een belangrijk thema. Een energieloket is daarin een belangrijk instrument. Leudal maakt samen met Nederweert en Weert gebruik van het Duurzaam Bouwloket: www.duurzaambouwloket.nl. Hier is heel veel informatie terug te vinden over energiebesparing.

Tags
Wellicht interessant