img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

Nieuws
'Iedereen doet wat' ... ook in Leudal
22-10-2019 15:49

Leudal - 'Iedereen doet wat'. Onder deze noemer is de campagne gestart om Nederland steeds duurzamer te maken, ook in de gemeente Leudal. De gemeente wil graag dat iedereen, dus niet alleen op gemeenteniveau maar ook op individueel niveau, kijkt naar mogelijkheden in-en rondom de woonomgeving. Iedereen kan iets bijdragen: groot of klein, goedkoop of duurder.

Ontbijtsessie over duurzaam ondernemen in Roermond
13-5-2019 09:30

Roermond - Op maandag 20 mei 2019 wordt in Roermond een speciale ontbijtsessie 'Van willen naar doen!' georganiseerd voor bedrijven en overheden met als thema: Hoe zet je ambities op het gebied van duurzaamheid om in actie? Er zijn diverse sprekers en workshops rondom dit thema. Deelname is gratis, aanmelden verplicht.

Samen naar een duurzamere toekomst
13-4-2019 11:45

Roermond - Op donderdag 18 april 2019 geeft Floris Mokveld bij Bibliorura een presentatie over het belang van een duurzamere samenleving en hoe iedereen daar een steentje aan kan bijdragen. Met inspirerende praktijkvoorbeelden laat hij zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaamheid en wat er in Roermond allemaal al gebeurt. Er is volop ruimte voor vragen en discussie.

Gemeente Leudal stapt over op duurzame stroom van coöperatie Leudal Energie
25-2-2019 14:15

Leudal - De gemeente Leudal heeft de ambitie om in 2020 de duurzaamste gemeente van Midden-Limburg te zijn. Een volgende stap daarin is dat de gemeente voor haar energievoorziening gedeeltelijk overstapt op duurzame stroom via de lokale coöperatie Leudal Energie. Dit burgerinitiatief streeft ernaar om in 2020 20% van alle huishoudens in de gemeente Leudal te kunnen voorzien van lokaal geproduceerde, duurzame energie. Leudal hoort bij een van de eerste gemeenten in Nederland die zich hard maken voor lokaal opgewekte stroom. 

Start Coöperatie Duurzaam Maasgouw
7-2-2019 10:00

Maasgouw - De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is van start gegaan. De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is een burgerinitiatief, opgericht door een aantal inwoners van Maasgouw en heeft geen commerciële belangen, geen winstoogmerk en is onafhankelijk. Duurzaam Maasgouw is er vóór en dóór de burgers van Maasgouw en heeft als doel Maasgouw te verduurzamen. De gemeente Maasgouw vindt het initiatief belangrijk en ondersteunt het burgerinitatief: de eerste 100 energieadviezen stimuleert de gemeente met €50 per advies, zodat deelnemers voor slechts €25 een energieanalyse van de eigen woning krijgen met een vrijblijvend advies voor te nemen maatregelen.