img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

28-5-2020 05:48

Vijf jaar Toon Hermans Huis Roermond

Roermond - 28 mei 2020 - Op vrijdag 29 mei 2020 is het precies vijf jaar geleden dat het Toon Hermans Huis Roermond is geopend. Dankzij de brede steun uit de gemeenschap is er veel bereikt. Tot 1 juni 2021 worden er diverse activiteiten georganiseerd in het teken van dit eerste lustrum. Natuurlijk onder voorbehoud dat de omstandigheden het toelaten.

img

Jaarlijks bezoeken ruim tweeduizend mensen - die direct of indirect met kanker worden geconfronteerd - het inloophuis. De bezoekers komen uit heel Midden-Limburg. Dagelijks worden er activiteiten aangeboden, waaronder gespreksgroepen voor naasten en nabestaanden, lotgenotencontacten, tekenen en schilderen, zingen en yoga. Diverse organisaties gebruiken het huis als thuishaven, zoals de borstkankervereniging, de prostaatkankervereniging en KWF-afdeling Roermond.

Elk jaar worden er diverse open dagen georganiseerd, vinden er verwendagen plaats en exposeren regionale kunstenaars. Velen roemen de bijzondere stadstuin bij het huis. Het Toon Hermans Huis is uitgegroeid tot een huis waar iedereen zich thuis voelt.

Komend jaar zullen alle activiteiten in het teken staan van het vijfjarig jubileum. Daarnaast is het voornemen, mits de omstandigheden het toelaten, om een aantal bijzondere evenementen te organiseren voor de bezoekers, vrijwilligers en donateurs. Het is de bedoeling in het voorjaar van 2021 een groot symposium te organiseren over het nut en de noodzaak van psychosociale hulpverlening vanuit een inloophuis als het Toon Hermans Huis Roermond. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met instellingen, organisaties en vooraanstaande sprekers.

Officieel gingen op 29 mei 2015 de deuren van het huis open. Mart Martens, oprichter van het eerste Toon Hermans Huis in Sittard en persoonlijk vriend van Toon opende het huis op feestelijke wijze. Ook Limburgs gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen en Roermondse wethouder Frans Schreurs waren bij de opening aanwezig.

In 2018 behaalde het Toon Hermans Huis Roermond als eerste inloophuis in Limburg het predicaat ‘Vrijwillige inzet goed geregeld’. Directeur Leny Houben zette zich in om in de organisatie verder te professionaliseren en het werkplezier en de betrokkenheid van de vrijwilligers te vergroten. In de loop der jaren is het aanbod verder uitgebreid en is het huis vijf dagen in de week geopend. Het is nu aan Lucinda Lodenstein om op de ingeslagen weg met het team vrijwilligers verder te bouwen aan de toekomst van het huis.

Dankzij de jaarlijkse bijdragen van de Vrienden van het Toon Hermans Huis, donateurs, Midden-Limburgse gemeenten, fondsen, evenementen en serviceclubs heeft het huis zich in vijf jaar tijd een vaste plek weten te verwerven in de Midden-Limburgse samenleving.

Foto's: THHR (Opening Toon Hermans Huis Roermond 29 mei 2015)
 

Tags
Wellicht interessant