img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

31-7-2020 10:30

Waterschap waarschuwt voor blauwalgen in Ohé en Laak

Ohé en Laak - 31 juli 2020 - Tijdens controles, uitgevoerd door inspecteurs van Waterschap Limburg, zijn blauwalgen aangetroffen in de Dilkensplas in Ohé en Laak. Blauwalgen kunnen bij aanraking of inname bepaalde gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom wordt geadviseerd om contact met deze wateren te vermijden.

img

Waarschuwing blauwalgen Dilkensplas in Ohé en Laak
In overleg met de terreinbeheerder zijn waarschuwingsborden blauwalgen geplaatst. Als voor een zwemplek een waarschuwing geldt, wil dat zeggen dat zwemmen op die plek slecht kan zijn voor de gezondheid. Je mag er wel zwemmen, je moet zelf beoordelen of er een risico is voor de gezondheid

Regelmatige controles
Het waterschap blijft de situatie ter plekke nauwlettend in de gaten houden door regelmatig inspecties uit te voeren en monsters te nemen. Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de borden verwijderd.

Wat zijn blauwalgen?
Blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in elk oppervlaktewater, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene en/of rode drijflagen vormen. Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten zijn jeuk, huiduitslag, maagdarmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizelig, ademhalingsproblemen en kramp. De waterschappen adviseren dan ook om contact met water, waarin zich drijflagen bevinden. te vermijden. Dit geldt overigens ook voor huisdieren. Bij onverhoopt contact wordt geadviseerd de betreffende lichaamsdelen goed af te spoelen.

Wat doet het waterschap?
Het waterschap controleert in de zomer de zwemwaterkwaliteit van verschillende recreatieplassen. Daar hoort standaard de controle op blauwalgen bij. Wordt een drijflaag van blauwalgen ontdekt, dan laat het waterschap een onderzoek verrichtten. Wanneer de vastgestelde waarden worden overschreden, geeft het waterschap een waarschuwing uit.

Zwemwaterinformatie is ook te vinden via de website www.zwemwater.nl.
Heb je een melding over watervuiling of een onveilige situatie bij een van onze officiële zwemlocaties in oppervlakte water, bel dan het Meldpunt Water: 0800-0341.

Foto: Waterschap Limburg

Tags
Wellicht interessant