img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-7-2020 11:50

Hele provincie Limburg blauwalg-vrij

Stevensweert - 14 juli 2020 - Met ingang van vandaag is de ingestelde waarschuwing voor blauwalg bij de Kis Noord in Stevensweert ingetrokken. Er zijn op dit moment nergens meer actieve waarschuwingen voor blauwalg in onze provincie.

img

Als voor een zwemplek een waarschuwing geldt, wil dat zeggen dat zwemmen op die plek slecht kan zijn voor de gezondheid. Je mag er wel zwemmen, je moet zelf beoordelen of er een risico is voor de gezondheid.

Regelmatige controles
Het waterschap blijft de situatie ter plekke nauwlettend in de gaten houden door regelmatig inspecties uit te voeren en monsters te nemen. Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de borden verwijderd.

Wat zijn blauwalgen
Blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in elk oppervlaktewater, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene en/of rode drijflagen vormen. Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten zijn jeuk, huiduitslag, maagdarmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizelig, ademhalingsproblemen en kramp. De waterschappen adviseren dan ook om contact met water, waarin zich drijflagen bevinden. te vermijden. Dit geldt overigens ook voor huisdieren. Bij onverhoopt contact wordt geadviseerd de betreffende lichaamsdelen goed af te spoelen.

Wat doet het waterschap?
Het waterschap controleert in de zomer de zwemwaterkwaliteit van verschillende recreatieplassen. Daar hoort standaard de controle op blauwalgen bij. Wordt een drijflaag van blauwalgen ontdekt, dan laat het waterschap een onderzoek verrichten. Wanneer de vastgestelde waarden worden overschreden, geeft het waterschap een waarschuwing uit.                                               

Zwemwaterinformatie is ook te vinden via de website www.zwemwater.nl.

Heb je een melding over watervuiling of een onveilige situatie bij een van onze officiële zwemlocaties in oppervlakte water, bel dan het Meldpunt Water: 0800-0341.

Foto: Waterschap Limburg / collage: DeltaLimburg.nl

                                               

Tags
Wellicht interessant