img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

9-9-2020 08:00

Samen de biodiversiteit in Maasgouw verder verbeteren - een verslag

Panheel - 9 september 2020 - Op 8 september vond een informatiebijeenkomst plaats in Panheel, waarbij de gemeente Maasgouw in gesprek ging met belangstellenden om de mogelijkheden te bespreken om de biodiversiteit binnen en buiten de bebouwde kom in de gemeente verder te vergroten. De gemeente is op de goede weg en wil graag nog verdere stappen zetten. Deze bijeenkomst richtte zich op het gebied ten oosten van de Maas.  

De tweede bijeenkomst is gepland op 9 september en gaat over het gebied ten westen van de Maas. 

Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Bijen, vlinders en talloze andere diersoorten nemen zowel in aantal als soortenrijkdom af. De gemeente Maasgouw is op de goede weg om dat tij te keren en wil graag nog verdere stappen zetten. Daarom heeft de gemeente twee informatie-avonden georganiseerd in samenwerking met adviesbureau Natuurbalans-Limes Divergens.   

Camera Gerard van den Braak / verslag en montage Pieter Cornelissen

Tags
Wellicht interessant