img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-9-2020 12:15

Koninklijke onderscheiding voor Hennie Giesberts uit Roermond

Roermond - 13 september 2020 - Hennie Giesberts (67) uit Roermond heeft vanmiddag uit handen van burgemeester Rianne Donders-De Leest van de gemeente Roermond een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde in de openluchtkerk in het Kruiswegpark naast de Kapel in 't Zand aan het einde van de eucharistieviering. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hennie Giesberts zet zich al zestig jaar in als vrijwilliger. Als zevenjarige jongen begon hij als misdienaar bij de parochie H. Jozef die in 2000 is opgegaan in de pastorale eenheid Kapel in 't Zand. Later werd hij acoliet en nu, zestig jaar later, assisteert hij nog steeds de priester tijdens de (zondagse)mis of tijdens christelijke feestdagen en bijzondere vieringen. Sinds 1977 is Hennie Giesberts voorzitter van het Tarcisiuscollege. Als voorzitter van dit college zorgt hij onder meer voor het opleiden en instrueren van nieuwe misdienaars.
 
Tot 2017 was Hennie Giesberts gedurende een periode van ruim negentien jaar vrijwilliger bij de zwemclub van de zorgorganisatie Pedagogisch Sociaal Werk (PSW). Zijn inzet, betrokkenheid en enthousiasme hebben er toe bijgedragen dat een grote groep mensen met een beperking jarenlang - met plezier - elke week kon zwemmen. Hij was één van de drijfveren achter de organisatie en begeleiding van de wedstrijdzwemmers bij de Nationale Special Olympic voor mensen met een beperking. 

Tevens is hij vijfentwintig jaar lang actief geweest bij Scouting Pater Bleijs als leider, hopman en voorzitter. In al die jaren was hij een zeer betrokken leider van deze scoutinggroep. De vereniging profiteert daar nog steeds van. Ook in zijn directe woonomgeving staat hij altijd klaar voor mensen die hulp nodig hebben.   

Foto's Leon van Lier

Tags
Wellicht interessant