img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

22-9-2020 05:03

Carine Kraan uit Buggenum nieuwe jeugdbestuurder Waterschap Limburg

Buggenum - 22 september 2020 - Carine Kraan (16) uit Buggenum wordt de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap Limburg. De komende twee jaar denkt ze mee over het betrekken van jongeren bij het waterschapswerk  en neemt ze zitting in het landelijke Jeugdwaterschap. Carine zit in 5 VWO van ROER College Schöndeln en is van kleins af aan geïnteresseerd in water en milieu. 

img

Carine: "Ik wil heel graag een bijdrage leveren aan het oplossen van actuele problemen bij het waterschap. In de vierde hebben we een ontwerp gemaakt voor een vuilvanginstallatie en kwam ik erachter dat ik hier meer mee wilde doen."

Dijkgraaf Patrick van der Broeck verheugt zich op  de samenwerking met Carine en is benieuwd haar ideeën over oplossingen van waterproblemen. Als eerste klus als hielp Carine op 22 september mee bij de Nationale buitenlesdag op de dijk aan leerlingen van basisschool Sint Medardus in Wessem.

Nationale buitenlesdag Wessem

De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Heel veel kinderen gaan op die dag naar buiten tijdens de les. De frisse lucht, beweging en speelse manier van leren zorgen ervoor dat kinderen beter presteren. In dit kader heeft Waterschap Limburg  vandaag een gastles gegeven over de dijkversterking in Wessem aan de leerlingen van de bovenbouw van  basisschool Sint Medardus. Na de les in de klas over de taken van een waterschap, waarom Nederland dijken heeft en over de dijkversterking in Wessem liepen ze naar de Maasboulevard. Hier zagen ze hoe je ervoor kan zorgen dat de dijk verhoogd wordt voor de hoogwaterveiligheid en het contact met de Maas behouden blijft.

Nationaal Jeugdwaterschap

De waterschappen willen jongeren meer en beter betrekken bij water en waterbeheer. Daarom richtten zij in 2010 een landelijk jeugdwaterschap op. Dit jeugdbestuur bestaat uit een groep jongeren tussen 14 en 18 jaar en adviseert over activiteiten voor jongeren over diverse onderwerpen zoals schoon en voldoende water, veilig leven met water en het klimaat. Ze denken na over waterproblemen in de toekomst. Hún toekomst!

Foto Waterschap Limburg

Tags
Wellicht interessant