img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

28-11-2020 11:52

Limburgs drinkwater wordt duurder in 2021

Limburg - 28 november 2020 - Na een lange periode waarin de tarieven stabiel bleven of juist daalden, verhoogt WML de prijs voor het drinkwater in 2021. De prijsverhoging wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van externe factoren. Een Limburgs huishouden met gemiddeld verbruik gaat € 1,67 per maand (circa € 20 per jaar) meer betalen voor het drinkwater.

img

Door een veranderd financieel speelveld – strengere eisen van financiers en een mogelijke verscherping van het overheidsbeleid – moet WML haar inkomsten verhogen om te kunnen blijven investeren in de drinkwatervoorziening voor komende jaren. Die investeringen zijn fors: WML moet inspelen op de klimaatverandering en de investeringen daarin komen bovenop de normale bestedingsopgave om de drinkwatervoorziening robuust en op peil te houden.

Tariefsverhoging na jarenlange stabiele prijs

De tariefsverhoging voor 2021 heeft WML zo veel mogelijk beperkt: het investeringsprogramma en de planning daarvan zijn kritisch onder de loep genomen en waar mogelijk bijgesteld. Ook verlaagt WML haar bedrijfskosten. Verder dringt WML er met de collega-drinkwaterbedrijven in Nederland bij het Rijk op aan om een verdere aanscherping van de zogenoemde WACC-limiet achterwege te laten.

Met al deze acties blijft de eenmalige tariefsverhoging noodzakelijk. Deze volgt na een lange periode waarin de tarieven stabiel bleven of juist daalden. Het komt er op neer dat de inflatiecorrectie die WML de afgelopen jaren niet toepaste, nu toch voor een deel noodzakelijk blijkt.

Met de tariefsverhoging komt de leveringszekerheid voor de Limburgse klant niet in gevaar en blijft de drinkwatervoorziening robuust, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.

Bekijk hier het drinkwatertarief voor 2021.

Tags
Wellicht interessant