img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

18-1-2019 10:30

Doorstroom VMBO naar MBO wordt verbeterd

Vanaf 2020 wordt het voor VMBO-leerlingen gemakkelijker om door te stromen naar het MBO. Door opleidingen aan te bieden waarin vmbo en mbo in elkaar geschoven zijn, kunnen leerlingen op het VMBO al starten met hun MBO-vervolgopleiding. Daardoor vallen minder leerlingen uit bij die overstap. Gedurende deze doorlopende leerroute kan het onderwijs verdiept, verrijkt of versneld worden, scholen mogen de leerroutes zelf vormgeven. Vanaf 2020 wordt de doorlopende leerroute wettelijk vastgelegd.

img

Minister Van Engelshoven: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat jongeren vanuit het VMBO soepel doorstromen naar een vervolgopleiding op het MBO. Vaak wordt de overgang VMBO-MBO als lastig ervaren. Met dit wetsvoorstel bouwen we een brug voor leerlingen waardoor ze makkelijker van het VMBO naar het MBO kunnen gaan. Een diploma op het MBO biedt uitstekende kansen op een mooie toekomst. Nederland zit te springen om vakmensen.’ 

Minister Slob: ‘Voor sommige jongeren is de overstap van VMBO naar MBO erg groot. Daardoor vallen leerlingen uit. Daarom zorgen we ervoor dat er voor iedere jongere een passende overstap mogelijk is.’ 

Sinds 2008 hebben scholen de mogelijkheid gehad om te experimenten met de doorlopende leerroute. Dat heeft positieve ervaringen opgeleverd. Vanaf 2020 wordt de doorlopende leerroute wettelijk vastgelegd.

Tags
Wellicht interessant